MENY

Disputas om brønnsementering

Amanuensis Helge Hodne, Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, disputerer fredag 14. desember 2007 for Ph.D.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen ” Rheological performance of cementitious materials used in well cementing”.

Disputasen finner sted fredag 14. desember kl. 12.15 i rom E-164, Kjølv Egelands hus.

Prøveforelesning kl 10.00 samme sted. Oppgitt emne for prøveforelesningen: "Sedimentation in oil well slurries"

Om avhandlingen

Temaet for avhandlingen er knyttet til emnet brønnsementering. Når en oljebrønn er ferdig boret blir et rør av stål senket ned i brønnen og sementert fast. Sementblandingen som skal brukes til dette pumpes ned innvendig i røret, ut nede i bunnen og opp på utsiden mellom rør og formasjon. Etter at sementen er kommet på plass stoppes pumpingen og sementen får stå i ro for å stivne. 

I avhandlingen fokuseres det på en dypere forståelse av de krefter som virker mellom partiklene i blandingen av sement og vann. Disse kreftene sammen med mengde av energi anvendt for å blande sementen, er i stor grad avgjørende for hvor godt partiklene lar seg dispergere i blandingen.

Eksperimentelle resultater viser at partiklene i blandingen flokkulerer (felles ut) og at størrelsen på aggregatene avhenger av anvendt blandeenergi.

Ny modell

De eksperimentelle resultatene er videre anvendt for å modellere oppførselen til sementblandinger ved lave og høye pumpehastigheter. Til dette er det anvendt en helt ny modell for modellering av sementblandinger. Dette er en modell som tar hensyn til at partikler danner aggregater i blandinger.

Modellen har indikert to forskjellige løsninger, en løsning som kan anvendes ved høye pumperater, og en annen løsning som kan anvendes ved lavere pumperater.

Helge Hodne er fra Sandnes og tok sivilingeniørgraden i petroleumsteknologi i 1992 ved Høgskolesenteret i Rogaland. Han er ansatt som amanuensis på UiS.

Veiledere og faglig ansvarlige for arbeidet har vært professor Arild Saasen (StatoilHydro/UiS). Vurderingskomiteen består av professor Phil F. G. Banfill (Heriot Watt Universitetet, Skottland), professor Olafur H. Wallevik (IBRI/Reykjavik Universitet, Island) og professor Per A. Amundsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, (UiS).

Bedømmelsesutvalget har bestått av: 

1. Professor Phil Banfill, Heriot Watt University, UK

2. Professor Ólafur Haraldsson Wallevik, Reykjavik University, Island.                               

3. Professor Per A. Amundsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS (administrator)

Hovedveileder: Professor II Arild Saasen, StatoilHydro/UiS.

Leder av disputasen: Professor Rune W. Time, Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.