MENY

Disputas om dataintegrasjon

Kari Anne Haaland Thorsen disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen Semantic Data Interoperability and its Applications (Dataintegrasjon ved bruk av semantiske teknologier) tirsdag 10. mars kl. 12.15.

Disputasen finner sted i auditorium E-164 i Kjølv Egelands hus. 

Prøveforelesning skjer kl 10.00 samme sted med oppgitt emne:Semantic Rules and Reasoning for Agent Systems.

Om avhandlingen

Kostnadene forbundet med å integrere data fra ulike systemer utgjør en stor del av dagens IT-budsjetter og beslaglegger store mengder arbeidskraft. I denne avhandlingen undersøker Kari Anne Haaland Thorsen hvordan semantiske teknologier kan anvendes for å oppnå en mer fleksibel og automatisk integrasjon av data mellom ulike enheter og systemer. Ved å gjøre data mer ”intelligente” vil en kunne utvikle autonome systemer som i større grad kan tolke data, og på bakgrunn av dette fatte avgjørelser på vegne av mennesker.

Arbeidet har blitt utført i samarbeid med ulike områder for næringsvirksomhet som har ønsket en kartlegging av potensialet ved å implementere semantiske teknologier. Områdene som har vært i fokus er akuttmedisinsk dataanalyse og den norske olje- og gassindustrien. Felles for områdene er et behov for enkelt å kunne integrere data fra ulike systemer, samt å kunne bearbeide store mengder data innenfor begrensede tidsrammer.

Det presenterte arbeidet utgjør en grunnforskning for anvendelse av semantiske teknologier innenfor de nevnte næringsområdene. Resultater her vil kunne ha en direkte anvendelse i videre forskning på autonome systemer. Thorsen har på bakgrunn av sitt arbeid blitt tildelt en post doktor-stilling ved Universitetet i Stavanger. Hun vil i denne sammenheng videreføre sitt arbeid med spesielt vekt på anvendelse av autonome systemer i olje- og gassindustrien.

Arbeidet med avhandlingen er utført ved Institutt for data- og elektroteknikk ved Universitet i Stavanger. Professor Chunming Rong har vært veileder i arbeidet. 

Doktorgraden er finansiert av Universitetsfondet for Rogaland.

Kari Anne Haaland Thorsen (30) er født og oppvokst i Stavanger. I 2004 tok hun mastergrad i Industriell økonomi med ingeniørfaglig fordypning i datateknikk ved Universitetet i Stavanger.

Bedømmelseskomiteen har bestått av førsteopponent professor Josef Noll, Universitet i Oslo, andreopponent professor Tingting Zhang, Mittuniversitetet, Sverige, og administrator førsteamanuensis Terje Kårstad, Universitetet i Stavanger.

Leder av disputasen: Instituttleder Sven Ole Aase, Institutt for data- og elektroteknikk, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.