MENY

Disputas om deformasjon av rør i olje- og gassbrønner

Jan Aage Aasen disputerer fredag 28. september 2007 for Ph.D.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen “Buckling in oil and gas wells”.

Disputasen finner sted fredag 28. september 2007 i auditorium E-164, Kjølv Egelands hus, inngang sør.

Prøveforelesning skjer kl 10.00 i E-164.

Oppgitt emne for prøveforelesningen:

"Borehole stability problems, mechanisms, operational problems and solutions with focus on depleted reservoirs"

Temaet i avhandlingen er knyttet til utbøyning og deformasjon av rør brukt i forbindelse med boring, produksjon og intervensjon av olje- og gass-brønner.

 Om avhandlingen

Utbøyning av oljerør vil typisk skje når røret utsettes for tilstrekkelig kompresjon, og dette er en utfordring både på overflaten og nedihulls. Utbøyning på overflaten skjer i levende brønner hvor borerør (underbalansert boring) eller intervensjonsrør (snubbing) trykkes mot en kraft produsert av brønnhodetrykket. 

 I åpne intervaller på overflaten vil røret knekke. Det kan få katastrofale følger for personell og installasjon dersom det blir komprimert utover maksimal utbøyningskraft. Innvendig i lederør og utblåsningsventiler blir røret spiralformet og permanent deformert dersom kompresjonsbelastningen blir for stor. I avhandlingen presenteres teoretiske likninger for de forskjellige typer utbøyninger på overflaten i tillegg til resultater fra full skala eksperiment utført med intervensjonsrør.

Nedihulls brukes det forskjellige likninger for utbøyning og deformasjon avhengig av brønnvinkel og kurvatur. For vertikale brønner presenteres det design-likninger for maksimum kompresjon som en funksjon av vertikalseksjonens lengde, og det er også beregninger av horisontal reaksjonskraft og tangentpunkt. I tillegg er det utviklet en transisjonsmodell som gir utbøyningsgrensen for nær-vertikale brønner. Utbøyning i avviksbrønner og horisontalbrønner modelleres med teori og sammenlignes med eksperimentelle data.

 Jan Aage Aasen er født i 1961 og vokste opp i Narvik. Han har sin utdanning som petroleumsingeniør fra University of Louisiana og Stanford University, og han har jobbet flere år utenlands i oljebransjen. 

 Doktorarbeidet er utført under veiledning av professor Bernt Sigve Aadnøy, Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Opponenter er Dr. Robert Mitchell ved Landmark Computing i Houston og professor Sigbjørn Sangesland ved NTNU. Førsteamanuensis Eirik Kaarstad, Institutt for petroleumsteknologi, Universitetet i Stavanger, er koordinator for komiteen.