MENY

Disputas om den biologiske klokken

Melinda K. Christensen disputerer fredag 13. april ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen “ A frequency independent nitrate reductase rhythm in Neurospora crassa”.

Disputasen finner sted i auditorium E-164, Kjølv Egelands hus, fredag 13. april kl. 12.15. Emne for prøveforelesning er "Protein degradation as an important element of cellular regulation". Prøveforelesning avholdes samme sted og dag kl. 10.00.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte og avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved Universitetet i Stavanger.

Om avhandlingen
Melinda K. Christensens arbeid omhandler circadiane rytmer (eller populært kalt den biologiske klokken) som spiller en viktig rolle i menneske og mange andre organismer. Den regulerer daglige og årsmessige prosesser bl. a. søvn, blomsterdannelse i planter, fugletrekk, aktivitetsrytmer i insekter, vintersøvn, etc.

Som studieobjekt har Melinda K. Christensen brukt soppen Neurospora crassa som har utmerket seg som en velegnet modellorganisme. Den molekylære mekanisme i Neurospora og i andre organismer (bl. a. menneske) viser at den biologiske klokken består av et nettverk av gen-regulerende prosesser.

I Neurospora antar man at frequency genet spiller en viktig rolle i dannelsen av en sentral hovedoscillator. Christensen har nå vist at de gen-regulatoriske prosesser som styrer rytmen i Neurospora er i tillegg avhengig av miljømessige faktorer som f. eks. næringstilførsel.

Når Neurospora bruker nitrat (NO3-) som nitrogenkilde (istedenfor ammonium (NH4+) som man vanligvis bruker i studiene) er rytmen uavhengig av frequency genet, mens genene som er ansvarlig for regulering av opptak og omsetning av nitrat (f. eks. genet nit-3, som koder for enzymet nitratreduktase) ser ut å erstatte rollen som frequency genet antas å ha.

Vi begynner å forstå at circadiane rytmer kan være basert på ulike oscillatorer som kan fremkomme på grunn av miljømessige betingelser, sier Christensen. Modellberegninger som Christensen har uført i forbindelse med nitrogenregulering i Neurospora støtter opp om hennes eksperimentelle observasjoner og tolking av data.

Personer
Melinda K. Christensen vokste opp i Florida og kom til Norge i 1985. Hun er utdannet sivilingeniør ved Høgskolen i Stavanger.

Doktorarbeidet ble utført under veiledning av professor Peter Ruoff, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS, og i samarbeid med professor Cathrine Lillo, Institutt for matematikk og naturvitenskap. UiS og professorene Jennifer Loros og Jay Dunlap fra Dartmouth Medical School, USA.

Bedømmelseskomitéen består av professor Anders Johnsson, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, professor Deborah Bell-Pedersen, Texas A&M University, USA, og professor Svein Bjelland, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS.