MENY

Disputas om den biologiske klokken

Ingunn W. Jolma forsvarer doktorgradsavhandlingen sin i biologisk kjemi ved Universitetet i Stavanger 25. oktober.

Ingunn W. Jolma (33) er fra Stavanger og har en mastergrad i offshoreteknologi fra Universitetet i Stavanger (UiS) i 2005. Hun er ansatt som doktorgradsstipendiatet ved UiS, og er tilknyttet Institutt for matematikk og naturvitenskap og Centre for Organelle Research (CORE). Doktorgradsarbeidet ble veiledet av senterets leder, professor Peter Ruoff, og finansiert av Norges forskningsråd.

Den biologiske klokken
Avhandlingen har fått tittelen "Adaptation by homeostasis and the circadian clock" (adaptasjon gjennom homeostase og den biologiske klokken). Den tar utgangspunkt i at alle organismer tilpasser seg omgivelsene sine.

Organismer har utviklet den biologiske klokken for å tilpasse seg vekslingen mellom dag og natt, men også for å tilpasse seg årstidene, for eksempel ved å reise til mer passende klimasoner om våren og høsten, ved å blomstre og sette frø, felle blader eller å gå i dvale.

Homeostase
En annen viktig mekanisme som organismer benytter seg av er 'homeostase', egenskapen til å holdet det "indre miljøet" konstant. Et typisk eksempel på homeostase er regulering av blodsukker. Ved inntak av karbohydrater og stigende blodsukker, vil dynamikken mellom glukose og insulin være avgjørende for å holde blodsukkernivåene på et akseptabelt nivå.

- Ved å studere homeostase, den biologiske klokken og samspillet mellom dem i forhold til tilpasningsevne, øker vi forståelsen av hva som skjer når disse reguleringssystemene ikke fungerer som de skal, sier Jolma.

Livsstilssykdommer
En stadig økning i typiske livsstil sykdommer kan blant annet forstås ut ifra forstyrrelser av disse dypt nedfelte tilpasningsmekanismene.

- Vi vet fremdeles veldig lite om hvordan homeostase fungerer i nærvær av varierende forstyrrelser, sier Jolma.

I avhandlingen har Jolma studert hvordan homeostatiske motiver kan relateres til den biologiske klokken ved å bruke muggsoppen Neurospora crassa som modellorganisme.

Disputasen finner sted i auditorium E-164 i Kjølv Egelands hus på Universitetet i Stavanger kl. 12.15 torsdag 25. oktober og er åpen for alle. Prøveforelesning kl. 10.00.