MENY

Disputas om eldre og velferdsteknologi

Martha Therese Gjestsen har forsket på hvordan velferdsteknologi kan brukes for å forebygge sykehusinnleggelser for eldre som bor hjemme. Hun disputerer for ph.d.-graden i helse og medisin 2. april 2019.

Hennes forskning har identifisert aktuelle pasientgrupper der innleggelse til sykehus muligens kan forebygges, samt potensielle teknologiske løsninger som kan tas i bruk i denne sammenheng. Videre viste studien at helsepersonell i hjemmesykepleien var positive til å ta i bruk velferdsteknologi, så lenge det var til hjelp i det deres daglige arbeid. Det var imidlertid en del usikkerhetsmomenter og manglende teknologisk infrastruktur som gjorde at velferdsteknologi ikke var implementert og integrert i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Kartla innleggelser i ett år

Aktuelle pasientgrupper ble identifisert ved å kartlegge innleggelser til sykehus i en ett-års periode for hjemmeboende eldre som har hjemmesykepleie i en kommune. Videre intervjuet hun ledere i kommunen og helsepersonell i hjemmebaserte tjenester for å identifisere aktuelle pasientgrupper og potensielle teknologiske løsninger. Intervjuene ble også brukt for å beskrive faktorer som er sentrale i forbindelse med implementering av velferdsteknologi i kommunen.

Må dekke faktiske behov

Studien framhever hvor viktig det er at bruk av velferdsteknologi må være drevet av faktiske behov. Det er helt sentralt å ha en definert målgruppe for en velferdsteknologisk løsning, samt at helsepersonell opplever velferdsteknologi som nyttig i sitt arbeid.

Studien var en del av et større prosjekt som heter Implementering av velferdsteknologi i kommuner og ble ledet av NORCE.

Martha Therese Gjestsen (42) er kreftsykepleier. Hun har en master i helsevitenskap ved UiS, og jobber som forskningskoordinator ved Senter for eldremedisin og samhandling (SESAM) på Stavanger universitetssjukehus.

Martha Therese Gjestsen

Velferdsteknologi må være drevet av faktiske behov, viser doktorgradsarbeidet til Martha Therese Gjestsen. (Foto: Elisabeth Tønnessen).