MENY

Disputas om fartøytyper for undervannsoperasjoner i nordlige farvann

Erlend Hovland disputerer tirsdag 18. desember 2007 for ph.d.- graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen “Evaluation of Vessel Concepts for Subsea Operations in Northern Seas”.

Disputasen finner sted tirsdag 18. desember kl. 12.15 i Kjølv Egelands hus, rom E-164, inngang sør.

Prøveforelesning kl. 10.00 samme sted. Oppgitt emne: ”Design and operation of merchant vessels in the future – en environmental challenge”.

Om avhandlingen

Avhandlingen beskriver evalueringskriterier, prosjekteringsaspekt og fartøykonsept for offshoreoperasjoner i værharde områder som Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Hovedutfordringene relatert til operasjoner i nordlige farvann inkluderer kaldt klima, ising, usikkerhet i værdata, utfordrende værfenomen og utfordringer relatert til avsides beliggenhet. 

Hovedfokus i avhandlingen er på overflatefartøyet som arbeidsplattform i operasjonene. Typiske offshore undervannsoperasjoner som er omhandlet strekker seg fra datainnsamling, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av eksisterende infrastruktur til feltutviklingsaktiviteter som rørlegging og løfteoperasjoner. Både dykking og ubemannede operasjoner er beskrevet.

Ett fartøyskonsept som har blitt gitt særlig oppmerksomhet er trimaran for offshore operasjoner. Trimarankonseptet (et fartøy med tredelt skrog) har så langt aldri vært anvendt i offshoresammenheng, men gjennom beregninger og forsøk kommer det frem i avhandlingen at konseptet har mange fordelaktige elementer for anvendelse også i offshoresammenheng.

Hovedveileder har vært professor Ove Tobias Gudmestad (UiS/StatoilHydro) og medveiledere har vært professor Jonas Odland (UiS/StatoilHydro) og professor Arnfinn Nergaard (UiS). Bedømmelseskomiteen består av professor Jasna Jacobsen (UIS), professor Sverre Steen (NTNU) og dr. Karl Henning Halse (Høyskolen i Ålesund).

Leder av disputasen: Instituttleder Ole Andreas Songe-Møller, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.

Erlend Hovland bor i Stavanger og tok sivilingeniørgraden i marin teknikk på NTNU i 2000. Han arbeider som “Naval Discipline Manager” i Acergy. Acergy og StatoilHydro har finansiert arbeidet.