MENY

Disputas om forbrukerpsykologi

Håvard Hansen, som nylig fikk professortittel ved UiS, disputerer fredag 1. april for PhD-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen “It’s all about who you are: Four papers on the role of individual personality differences in consumer marketing”.

Disputasen finner sted klokka 12.00 i Ellen og Axel lunds hus, H-317. Prøveforelesningen starter klokken 10.00 og oppgitt emne er "You are what you eat: theoretical and practical challenges when using personality as predictor for consumer behaviour”.

I doktorgraden har Håvard Hansen forsket på personlighetspsykologi i en forbrukerkontekst, om hvordan utfallet av ulike vurderinger forbrukere foretar avhenger av deres personlighet.

Forbrukernes personlighetstrekk
Avhandlingen består av fire studier som utvider kjente forklaringsmodeller innen markedsføringsfaget, ved å teste hvordan effektene disse modellene viser vil variere med, eller modereres av, forbrukernes individuelle personlighetstrekk.

Selv om personlighetspsykologer og forbrukerpsykologer tradisjonelt har studert effekten av personlighetsvariasjoner i en rekke ulike sammenhenger, er dette i mindre grad inkludert i de mer generelle markedsføringsteoriene.

Eksempelvis viser en av studiene at sammenhengen mellom tilfredshet og lojalitet ikke er så åpenbar som man ofte har trodd, men at styrken i dette forholdet avhenger av forbrukerens tilbøyelighet til faktisk å foreta en kognitiv vurdering av egen tilfredshet.

En annen studie viser at våre intensjoner om å klage på dårlig service ikke bare er avhengig av tidligere klageerfaringer, men også om vi er av den typen som gjennomgående anvender tidligere opplevelser som grunnlag for beslutninger i dag.

Det gjennomgående temaet i avhandlingen er hvordan ulike personlighetstrekk modererer årsak-virkningsforhold som til nå kun har vært forklart ved hjelp av direkte effektsmodeller. Avhandlingen bidrar til å gi et mer detaljert bilde av viktige årsak og virkning-sammenhenger innen forbrukermarkedsføring

Ble nylig professor
Håvard Hansen er fra Egersund. Han er utdannet Sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole/BI i Oslo, og har videre hovedfag i markedsføring (Cand.merc) fra Høgskolen i Buskerud.

Håvard Hansen er ansatt ved Universitetet i Stavanger, og ble nylig gitt personlig opprykk til Professor i markedsføring ved Handelshøgskolen ved UiS.

Hovedveileder har vært professor Torvald Øgaard ved Norsk Hotellhøgskole ved UiS. Bedømmelseskomiteen har bestått av førsteamanuensis Ellen Katrine Nyhus ved Universitetet i Agder, professor James Young, University of Sterling, England og professor Frank Asche fra Universitetet i Stavanger. 

Leder av disputasen er instituttleder Bjarte Ravndal ved Handelshøgskolen ved UiS.