MENY

Disputas om fotosyntese

Janine Arnold disputerer til doktorgraden ved UiS med en avhandling om klorofyllets rolle i fotosyntesen.

Fotosyntesen er den mest fundamentale biologiske prosessen på jorden. Planter, alger og bakterier lagrer energien fra sollys ved syntese av biokjemiske molekyler.

Det essensielle molekylet i denne energitransformasjonen er klorofyll. I hver kvadratmillimeter av et blad fins det rundt 36O milliarder klorofyllmolekyler som høster lys for å gi energi til flyten av elektroner.

Kan ses fra rommet
I to av tre klorofyllbindende fotosystemkomplekser er klorofyll så konsentrert at det er mulig å se grønnfargen eller måle aktiviteten fra et romskip.

Det tredje proteinkomplekset kalles cytokrom b6f. Det regulerer flyten av elektroner mellom begge energistasjonene, men likevel binder komplekset kun to klorofyllmolekyler.

Janine Arnold har vist at blant alle klorofyllmolekylene som er nødvendige for sammenstillingen av det fotosyntetiske maskineriet, leveres klorofyll først til cytokrom b6f-komplekset for å fullføre sammensettingen av dette.

Regulerer fotosyntesen
Arnolds avhandling øker vår forståelse av hvordan klorofyll integreres i fotosystemkomplekser og hvordan klorofyll bidrar til reguleringen av elektronflyten i fotosyntesen. Forskningen kan også bidra til å lage fotovoltaiske enheter (for eksempel solcellepaneler) mer effektive.

Arnold har i sitt doktorgradsarbeid vært tilknyttet Senter for organelleforskning () på UiS, med professor Lutz Eichacker som veileder. Forskningsprosjektet har mottatt støtte fra Norges forskningsråd.

Janine Arnold er 27 år og fra Tyskland. Hun forsvarte sin doktorgrad ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet mandag 20. januar.

Portrett av Janine Arnold

Janine Arnold