MENY

Disputas om fuktendring i oljefuktende kritt

Liping Yu disputerer mandag 18. august 2008 ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen “Wettability Alteration During Spontaneous Imbibition of Seawater Into Preferentially Oil-Wet Chalk”.

Disputasen finner sted kl. 12.15 i auditorium E-164, Kjølv Egelands hus, inngang sør.

 Prøveforelesning finner sted kl 10.00 samme sted. Oppgitt emne for prøveforelesningen:

“Methods for Quantification of Wettability”.

 Om avhandlingen

Omlag 50 % av verdens oljereserver befinner seg i karbonatreservoarer, 65% av karbonatbergartene er oljefuktende, og 12% har ingen fuktpreferanse. Dette gir lav utvinningsgrad ved vannflømming. Ekofisk er et krittfelt i Nordsjøen og det har vist seg at sjøvannsinjeksjon gir god utvinningsgrad. Eksperimenter viser at høy temperatur og nærvær av sulfatjoner er av stor betydning for å endre til et mer vannfuktende reservoar med høy utvinningsgrad. Denne endringsprosessen er for tiden av stor interesse for mange forskere verden over.

 Målsettingen med doktorarbeidet er å bedre beskrive mekanismene for fuktendring ved sjøvannsinjeksjon med en kombinasjon av eksperimenter og numeriske simuleringer.

 Liping Yu har undersøkt virkningene av temperatur og konsentrasjon av sulfationer på kontaktvinkelen. Det viser seg at en karbonatoverflate kan endres til å bli mer vannfuktende når temperaturen økes, spesielt rundt 130 °C, reservoartemperaturen til Ekofiskreservoaret. Liping Yu har utført endimensjonale flømmingseksperimenter på krittkjerner og har studert hvilke parametre som har innflytelse på utvinningsgraden ved fuktendring, så som temperatur, initiell vannmetning, grensebetingelsene, konsentrasjon av sulfatjoner, m.v.

 Numerisk modell

Med utgangspunkt i de eksperimentelle resultatene er det blitt utviklet en numerisk modell til simulering av den dynamiske prosessen som finner sted når vann trenger inn i kjerneprøven og gradvis endrer fuktpreferansen.

 Studien viser at den dynamiske endringen av fuktpreferansen må tas hensyn til for å kunne modellere eksperimentene på en god måte, og det er lagt et grunnlag for en mer detaljert forståelse for den komplekse sammenhengen mellom joner i sjøvann  og dynamisk fuktendring.

 Liping Yu (28) kommer fra Kina. I 2005 ble hun uteksaminert fra University of Petroleum i Kina med en mastergrad i petroleumsteknologi, og samme år startet hun på en doktorgrad i samme fagområde ved Universitetet i Stavanger med professor Svein M. Skjæveland som veileder.

 Bedømmelseskomitéen har bestått av :

1. Professor Erling Stenby, Danmarks Tekniske Universitet

2. Professor Ole Torsæter, Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet   

3. Professor Rune Time, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, (administrator for bedømmelseskomiteen)

Leder av disputasen: Professor Tor Austad, Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, UiS.