MENY

Disputas om globalisering i industrien

Knut Erik Bang forsvarer doktorgradsavhandlingen sin i offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger onsdag 8. august. Forskningsarbeidet hans har påvist økt bruk av outsourcing i norsk industri siden finanskrisen.

Knut Erik Bang er 45 år og har lang erfaring fra ledende stillinger i oljeindustrien. Han er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra Norges Tekniske Høgskole i 1992. Forskningsarbeidet hans ble veiledet av professor Tore Markeset og finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Resultater av globalisering
Avhandlingen har fått tittelen "Globalisering og endringer i selskapers konkurransesituasjon". Bang har forsket på hvordan selskaper og deres konkurransesituasjon påvirkes av globalisering og økt bruk av outsourcing. Arbeidet resulterte i modeller som viser hvordan bølger av økt konkurranseintensitet sprer seg over i industriesegmenter og selskapsstyrer. 

Forskningsarbeidet påviser at økt bruk av outsourcing (tjenesteutsetting) kan endre selskapers kjerne, struktur og hovedaktiviteter, og dermed også kravene til ledelse og kompetanse.

Økt outsourcing siden finanskrisen
Funnene til Bang viser at flere industrisegmenter har hatt en stor økning i bruk av outsourcing og offshoring (tjenesteutsetting på tvers av landegrenser) i etterkant av finanskrisen. Han har utviklet en egen metodikk for undersøkelse av industriesegmenter som han har anvendt på et utvalg av norsk industri.

Den nye kunnskapen vil være nyttig for selskaper for å forstå endringene som skjer rundt dem, og vil kunne bidra til at selskapene tar bedre og mer informerte beslutninger om hvordan de kan tilpasse seg utfordringene, og dra nytte av mulighetene, ved økt globalisering.

Disputasen er åpen for alle og finner sted i auditorium E-164 i Kjølv Egelands hus på UiS kl. 12.15, med prøveforelesning kl. 10.00.