MENY

Disputas om herdet aluminium

Fredag 27. april forsvarer Sølvi Natland sin doktorgradsavhandling i offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger. Disputasen finner sted i auditorium E-164 kl. 12.15 og er åpen for alle.

Sølvi Natland har forsket på utfellingsherding i aluminiumslegeringer. Slike legeringer kan ha høyere flytestyrke enn vanlig stål. Årsaken til dette er at aluminiumslegeringene utfeller bittesmå nanopartikler med en annen kjemisk sammensetning og atomær oppbygging enn ren aluminium.

Avhandlingen hennes har fått tittelen "Strukturer av nanopartikler utfelt fra fast løsning i metallmatriks":

Bedre foredlingsprosesser
Forskningen vil bidra til større forståelse for atomær oppbygging, kjemi og dannelsesmekanismer for herdende partikler.

Denne kunnskapen er av både akademisk og teknologisk interesse, siden den kan føre til bedre fremstilling og foredlingsprosesser for aluminiumslegeringer og herdende systemer generelt.

Ansatt hos IKM Ocean Design
Sølvi Natland er fra Stavanger og er utdannet sivilingeniør innen offshore materialteknologi ved UiS i 2005. Hun er ansatt hos IKM Ocean Design.

Doktorgradsarbeidet hennes ble finansiert av UiS og Kunnskapsdepartementet. Hovedveileder var førsteamanuensis Helge Bøvik Larsen og medveileder var professor Gunnar Thorkildsen, begge ansatt ved Institutt for matematikk og naturvitenskap.

Foto av Sølvi Natland.

Sølvi Natland.