MENY

Disputas om industrielle tjenester

Sukhvir Singh Panesar disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger mandag 17. desember. Avhandlingen har tittelen “Industrial service innovations – Practices, processes and service relationships”.

Disputasen finner sted klokken 12.15 mandag 17. desember ved Universitetet i Stavanger, Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164, inngang sør.

Prøveforelesning kl 10.00 samme sted: Oppgitt emne for prøveforelesningen:

"How to develop maintenance strategies for offshore production facilities regarding HSE, production and cost effectiveness"

Om avhandlingen

Panesar har i sitt arbeid fokusert på å kartlegge og utvikle et konseptuelt rammeverk for styring og koordinasjon av industrielle tjeneste- innovasjonsprosesser i oljeindustrien. Industrielle tjenester mellom bedrifter blir stadig viktigere for å opprettholde lønnsomhet og prestasjonsevne. Spesielt i Rogalandsregionen har oljesektoren bidratt til oppblomstring av nye bedrifter som leverer industrielle tjenester basert på avansert kunnskap og/ eller teknologi. Eiere og operatører av avanserte produksjonsanlegg kjøper ofte inn industrielle tjenester for å forbedre forretningslønnsomhet og for å redusere risiko. I petroleumsnæringen setter for eksempel operatører ofte ut konstruksjons-, vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter i langtidskontrakter.

Mange bedrifter samarbeider med forskjellige tjenesteleverandører i innovasjonsprosjekter og er ofte avhengige av underleverandører som for eksempel spesialister fra konsulentfirmaer, ingeniørbedrifter og andre bedrifter for å forbedre eller opprettholde prestasjonsevnen. Innovasjon blir stadig viktigere for å skape nye tjenester, og for å forbedre eksisterende tjenester relatert til kundens tekniske prosesser og/ eller arbeidsprosesser.

Tjenester må tilfredsstille kunden sine behov og skape verdi for kunden. Panesar har i sitt arbeid kartlagt påvirkningsfaktorer og parametere som vil påvirke industrielle tjeneste-/innovasjonsprosesser. Resultatene viser at relasjoner mellom bedrifter stadig blir viktigere og har stor påvirkning på innovasjonsprosesser. Han har også identifisert kontraktmessige forhold som kan hjelpe bedrifter til å skape relasjoner basert på tillit og forpliktelser. Resultatene fra avhandlingen er først og fremst rettet mot oljeindustrien, men kan videreføres til andre industrier.

Sukhvir Singh Panesar er oppvokst i India og ble tatt opp som doktorgradsstudent ved Universitet i Stavanger i 2004. Norges Forskningsråd, AGR EMI Team og Senter for industriell teknologi og driftsledelse (CIAM) ved UiS har finansiert doktorgradsstudiet. Panesar er ansatt som vedlikeholdsingeniør ved AGR EMI Team, Stavanger.

Hovedveileder og faglig ansvarlig for arbeidet har vært førsteamanuensis Tore Markeset, UiS. Professor Uday Kumar ved Luleå Tekniske Universitet har vært medveileder. Medlemmene av bedømmelseskomiteen og opponenter ved disputasen er dosent Bjarne Bergquist, Luleå Tekniske Universitet, Dr. Liang Dong, SKF Kina, og førsteamanuensis Jayantha P. Liyanage, leder Senter for industriell teknologi og driftledelse, UiS.

Disputasen ledes av instituttleder Ole Andreas Songe-Møller ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.