MENY

Disputas om lesing og lesevansker

Ingjerd Høien-Tengesdal disputerer for graden Dr.Philos ved Universitetet i Stavanger fredag 15. juni 2012. Høien-Tengesdal har forsket på ulike faktorer som er av betydning for utviklingen av god leseferdighet. Resultatene tyder på at lang tidsbruk ved lesing kan være tegn på lesevansker.

Høien-Tengesdal har i avhandlingen, som har fått tittelen "Components of Reading. Theory and Practical Implications", spesielt sett på måling av tidsbruk ved vurdering av leseferdighet og kartlegging av lesevansker.

Lesing fremstilles i teorien ofte som produktet av avkoding multiplisert med forståelse. Avkoding vil her si evnen å gjøre bokstaver om til tilhørende lyder. Denne evnen mener Høien-Tengesdal best kan vurderes på bakgrunn av måling av både grad av mestring; det vil si korrekthet, og tidsbruk; tiden eleven bruker på å komme frem til riktig ord.

- Lang tidsbruk er ofte et like viktig tegn på leseproblemer, selv ved feillesinger, framholder Ingjerd Høien- Tengedal som til daglig jobber som faglig leder i Logometrica. Doktorgradsarbeidet er finansiert av Stiftelsen Dysleksiforsking og Logometrica.

Ny modell
I samarbeid med professor emeritus Torleiv Høien ved Universitetet i Stavanger har Høien-Tengesdal utviklet en ny modell, The Reading Efficiency Model (REM), som skiller seg fra tidligere modeller ved at lesing vurderes som en sammensatt faktor bestående av både leseforståelse og leseflyt; antall korrekt leste ord i minuttet.

Tilpasset opplæring
En studie blant nærmere 800 sjette- og tiendeklassinger ga foreløpig støtte til REM-modellen og viste at modellen forklarte mer av variasjonen i leseferdigheter enn tidligere modeller.

Høien-Tengesdals forskning viser også at det er fullt mulig å forbedre svake leseres leseferdighet betydelig ved å gi dem individuelt tilpasset opplæring, men for at opplæringen skal være effektiv må den bygge på grundige diagnostiske vurderinger av den enkelte elev.

Disputasen finner sted i auditorium V-101 i Arne Rettedals Hus på Universitetet i Stavanger fredag 15. juni klokken 10.00 og er åpen for alle.