MENY

Disputas om modellering av elektroniske signaler

Faraz Barzideh har forsvart sin doktorgrad om digital signalbehandling ved Universitetet i Stavanger.

Avhandlingen hans tar opp hvordan signaler, en-dimensjonal som lyd og to-dimensjonale som bilder, kan modelleres og representeres på en god måte. Dette kan brukes til mye forskjellig, blant annet  dataanalyse, datakomprimering, støyfjerning og for å fylle ut data der enkelte målepunkt mangler. 

En av artiklene i avhandlingen viser hvordan den foreslåtte metoden kan fylle ut manglende data i hjertelyd fra et spebarn før og under fødsel. Riktig hjertelydsignal kan hjelpe jordmor og fødselslege til å ta bedre beslutninger. 

Bedre metoder

I den foreslåtte metode brukes en ordbok (dictionary) med signalformer som er trent for å passe en bestemt type signaler. Når denne ordboka har spesielle bruker-definerte strukturer, som for eksempel å være uavhengig av lokasjon (shift-invariant), kan treningen forenkles og resultatet forbedres.  

I denne avhandlingen er disse generelle metodene blitt utviklet og analysert, og sammenlignet med alternative tilsvarende metoder. Flere eksperimenter har vist at metodene virker.  

Om kandidaten: 

Faraz Barzideh er 32 år gammel og kommer fra Iran. Han har en mastergrad i medisinsk teknologi fra NTNU og arbeider nå som forsker på UiS.  

Disputasen fant sted ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 20. desember 2019.  

Faraz Barzideh

Faraz Barzideh