MENY

Disputas om nullvisjon i trafikken

Trond Åge Langeland disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger fredag 9. oktober kl. 12.15 med avhandlingen: An Inter-Organisational Study of the Zero Vision in the Road Safety Campaign.

Disputasen finner sted i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør.

Prøveforelesning kl 10.00.Oppgitt emne for prøveforelesningen: "Nullvisjonen i perspektiv av 2000-tallets planleggingsteori".

Om avhandlingen

Avhandlingen studerer nullvisjonen i trafikksikkerhetsarbeidet, det vil si visjonen om null drepte og livsvarig skadde i trafikken.  Et spørsmål som blir belyst er hvordan sentrale trafikksikkerhetsaktører tilpasser seg nullvisjonen og hvordan nullvisjonen er konkretisert og gitt språklig innhold. Videre studeres relasjonene mellom aktørene og hvordan disse er påvirket av nullvisjonen i et konflikt- og interesseperspektiv.

I avhandlingen går Langeland inn på den politiske betydningen av nullvisjonen og hvordan nullvisjonen utfordrer andre interesser ved siden av trafikksikkerhet, som framkommelighet, miljø, økonomi og individuell frihet.

Langeland understreker betydningen av språket i endringsprosesser i samfunnet, hvordan nye initiativ blir innlemmet i det pågående arbeidet. Studien viser også hvordan nye initiativ kan påvirke eksisterende maktrelasjoner mellom aktører. Funnene kan overføres til andre endringsprosesser i samfunnet. 

Trond Åge Langeland er fra Bryne og er utdannet master i samfunnssikkerhet (2002) ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, UiS. Han er nå tilsatt som overingeniør i Statens vegvesen.

Doktorgraden er finansiert av Universitetsfondet for Rogaland.

Bedømmelseskomité: 1. Dr. Agr Gunilla Lindholm, Sveriges lantbruksuniversitet, Sverige. 2. Førsteamanuensis Aksel Hagen, Høgskolen i Lillehammer. 3. Professor Oluf Langhelle, Universitetet i Stavanger, (administrator).

Hovedveileder: Professor Kjell Harald Olsen, Universitetet i Stavanger.

Leder av disputasen: Instituttleder Hans J. Fevang, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.