MENY

Disputas om økt oljeutvinning

Tina Puntervold fra Bryne disputerer fredag 30. mai 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen ”Waterflooding of carbonate reservoirs – EOR by wettability alteration”.

Disputas om økt oljeutvinning

Tina Puntervold fra Bryne disputerer fredag 30. mai 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen ”Waterflooding of carbonate reservoirs – EOR by wettability alteration”.

Disputasen finner sted fredag 30. mai kl 12.15 i auditorium E-164, Kjølv Egelands hus, inngang sør.

Prøveforelesning skjer samme sted kl 10.00. Oppgitt emne for prøveforelesningen:

"LowSal Flooding of Oil Reservoirs as a Tertiary Oil Recovery Method"

Om avhandlingen

Økt oljeutvinning fra karbonatreservoarer er av stor økonomisk betydning. Omtrent halvparten av verdens oljereserver finnes i karbonatreservoarer, og vanligvis er utvinningsgraden fra slike reservoarer godt under 30 %. På Ekofisk-feltet har forventet utvinningsgrad nylig blitt oppjustert til 50-55 %, og mye av denne høye utvinningen skyldes injeksjon av sjøvann. Sjøvann har en unik kjemisk komposisjon som sammen med høy reservoartemperatur fører til en fordelaktig fuktendring av oppsprukne krittreservoarer. Dette gjør at vannet lettere suges inn i formasjonen og at fortrengningen av olje fra disse reservoarene øker.

Sjøvanninjeksjon

Puntervolds arbeid inngår i et forskningsprosjekt på sjøvannsinjeksjon i karbonatreservoarer finansiert av Ekofisk-lisensen, Valhall-lisensen og Norges forskningsråd. Formålet med prosjektet er å øke oljeutvinningen fra oppsprukne karbonatreservoarer ved å optimalisere injeksjonsvannet.

Gjennom sin tre-årige stipendiatperiode har Puntervold sett på effekten av olje- og injeksjonsvannssammensetning på økt oljeutvinning ved hjelp av fuktendring av oppsprukne krittreservoarer. Det er kjent at syreinnholdet i oljen påvirker reservoarfuktingen. Mange reservoaroljer har imidlertid en god del mer baseinnhold enn syreinnhold, f. eks. Valhall. Puntervold har undersøkt påvirkningen av baseinnholdet på reservoarfuktingen, og funnet at syreinnholdet ser ut til å ha relativt større påvirkning enn baseinnholdet.

Selv om oljen har høyt eller lavt syre- og baseinnhold, har eksperimentelle resultater bekreftet at sulfatinnholdet i sjøvann er avgjørende for å få økt oljeutvinning ved vanninjeksjon, men at en høy reservoartemperatur over 100 °C er nødvendig for å oppnå fuktendring av reservoaret.

I en oljeutvinningsprosess produseres vann i tillegg til oljen. Dette produserte vannet kan inneholde miljøskadelige komponenter, og oljeselskapene bruker derfor mye penger på å rense dette vannet tilstrekkelig i henhold til myndighetenes krav, slik at vannet kan dumpes i havet.

Miljøvennlig

Det er av økonomiske og miljøvennlige hensyn en fordel om dette vannet kan reinjiseres tilbake i reservoaret ubehandlet. Eksperimentelle forsøk viser at det skal være mulig å fortynne noe av det miljøskadelige produserte vannet med sjøvann og ved reinjeksjon oppnå økt oljeutvinning. Injeksjon av en blanding av disse vannene i et reservoar med temperatur over 100 °C, for eksempel Ekofisk med 130 °C, ser ut til å gi opptil dobbelt så høy utvinningsgrad som rent produsert vann, og dette skyldes at blandingsvannet, i motsetning til det produserte vannet, inneholder sulfat som gir fuktendring av reservoaret.

Innledende forsøk antyder at økt oljeutvinning ved sjøvannsinjeksjon også kan oppnås for andre typer karbonatreservoarer i tillegg til kritt, f. eks. kalkstein og dolomitt. Disse bergartene er lite utbredt på norsk sokkel, men vanlige i andre deler av verden, for eksempel i Midt-Østen.

Tina Puntervold (31) er oppvokst på Bryne i Rogaland. Hun tok hovedfag i fysikalsk kjemi ved Universitetet i Bergen i 2002, jobbet noen år som brønntestingsingeniør, før hun i 2005 ble stipendiat i petroleumsteknologi under professor Tor Austad ved Universitetet i Stavanger.

Bedømmelseskomiteen består av professor Erling Stenby, Danmarks Tekniske Universitet (1. opponent), professor Harald Høiland, Universitetet i Bergen (2. opponent), og professor Rune W. Time, Universitetet i Stavanger (administrator).

Leder av disputasen: Professor Svein M. Skjæveland, Institutt for petroleumsteknologi,

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.