MENY

Disputas om økt oljeutvinning

Jafar Fathi har kommet fram til en metode som kan øke oljeutvinningen fra Ekofisk og Valhall med 10 til 20 prosent ved hjelp av modifisert sjøvann. Onsdag kl. 12.15 forsvarer han sin doktorgradsavhandling i auditorium E-164, Kjølv Egelands hus.

Sjøvann injiseres i oljereservoarer for å øke utvinningen. Sjøvannet opprettholder trykket i reservoaret og fortrenger olje mot produksjonsbrønnene. Målsetningen med denne injeksjonen er å få mest mulig av oljen til å strømme gjennom porene i reservoaret.

Jafar Fathi har sett på måter å effektivisere denne prosessen ytterligere i sin doktoravhandling, som har fått tittelen "Water-based Enhanced Oil Recovery (EOR) by "Smart Water" in Carbonate Reservoirs".

"Smart Water"
Fathi har videreført og forbedret den kjemiske forståelsen av fuktendring i karbonater, og vist at sjøvannet kan gjøres enda mer effektivt ved kun å justere ionesammensetningen. Utvinningen av olje kan derfor økes vesentlig i forhold til å injisere vanlig sjøvann.

Laboratorieforsøk ved Universitetet i Stavanger har vist at modifisert sjøvann kan øke oljeutvinningen fra Ekofisk og Valhall med 10 til 20 prosent. Mer enn 50 prosent av de påviste globale oljereservene finnes i karbonatbergarter, så potensialet for økt utvinning med "Smart Water" er enormt.

Vannet fortrenger oljen
Hvor mye olje som strømmer gjennom porene i reservoaret bestemmes i stor grad av om det er olje eller vann som berører poreveggen. I karbonat-reservoarer som Ekofisk og Valhall er det ofte olje som er nærmest kalksteinen, og det gjør det vanskelig for vann å fortrenge oljen.

Grunnen til at injeksjon av sjøvann i Ekofisk er en suksess er at sjøvannet har evnen til å endre fuktegenskapene slik at det er vannet som kommer i kontakt med poreveggen. Da suges vannet inn i porene og fortrenger oljen. En kan si at sjøvannet er et "smart" injeksjonsvann i karbonatreservoarer.

Mastergrad fra Calgary
Jafar Fathi er opprinnelig fra Iran og har en mastergrad som reservoaringeniør fra University of Calgary i Canada. Doktorgradsarbeidet hans ble finansiert av UiS, Total Norge og Maersk Oil, og ble veiledet av professor Tor Austad ved Institutt for petroleumsteknologi.