MENY

Disputas om økt oljeutvinning

Seyed Farzad Shariatpanahi forsvarer doktorgradsavhandlingen sin i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger torsdag 7. juni. Forskningen hans viser hvordan norsk kunnskap kan være nyttig i oljefelt i Midtøsten.

Seyed Farzad Shariatpanahi er 32 år og jobber til daglig som senior reservoaringeniør i SPT Group. Doktorgradsarbeidet hans ble finansiert av British Petroleum Exploration, Sunbury, og ble veiledet av professor Tor Austad ved Institutt for petroleumsteknologi.

Norsk kunnskap i Midtøsten
Avhandlingen har fått tittelen "Vannbasert økt oljeutvinning fra karbonater ved hjelp av fuktendring". Shariatpanahi har studert økt oljeutvinning fra store karbonatreservoarer i Midtøsten ved å overføre kunnskap fra kalkforskning på norsk sokkel til andre typer karbonater.

Shariatpanahi har demonstrert at det går an å øke oljeutvinningen ved bare å manipulere ionesammensetningen i vannet som injiseres. Dette er i seg selv en miljøvennlig teknikk som øker utvinningsgraden. Forskningen viste også at karbonatreservoarer som inneholder små mengder gips kan ha et stort potensial for økt utvinning ved hjelp av "smart vann".

Suksess for Ekofisk
Mer enn halvparten av verdens oljereserverer finnes i olje, men vanligvis klarer man bare å utvinne under 30 prosent av oljen. Potensialet for økt utvinning er derfor enormt. Tidligere forskning på "smart vann" ved UiS har vist at man kan øke utvinningsgraden betraktelig ved å injisere dette vannet. Det skjer blant annet på Ekofisk-feltet, hvor utvinningsgraden i dag estimeres til over 50 prosent.

Forskjellige typer karbonater, som kalk, sandstein og dolomitt, reagerer forskjellig på sjøvannet, men arbeidet til Shariatpanahi har vist at de kjemiske prosessene er de samme i sandsteinen i Midtøsten som i kalken i Nordsjøen.