MENY

Disputas om oppdrettslaks

Kristin Helen Roll disputerer mandag 10. mars 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen: ”Productivity and Efficiency in the Norwegian Salmon Farming Industry”.

Disputasen finner sted kl. 12.15 i rom E-164, inngang sør, Kjølv Egelands hus.

Prøveforelesning kl 10.00.

Oppgitt emne for prøveforelesningen:"Productivity in Fisheries - A Growth Accounting Approach"

Om avhandlingen

På grunn av global befolkningsvekst og økonomisk vekst vil verdensomspennende etterspørsel etter sjømat øke i fremtiden. Siden de fleste fiskerier er fullt utnyttet eller overfisket, gir dette en mulighet for vekst i oppdrettsnæringen dersom produksjonen er konkurransedyktig.

Evnen til å produsere fisk til lavere kostnader er derfor av stor betydning dersom oppdrettsnæringen skal klare å oppfylle løfte, som en av de viktigste matprodusentene i fremtiden. Dette betyr at forståelse av prosessene som influerer produktivitetsvekst og effektivitet er sentrale.

I avhandlingen ”Productivity and Efficiency in the Norwegian Salmon Farming Industry”, vil flere av disse prosessene bli belyst for en av de viktigste artene i oppdrettsnæringen: laksen.

Innovativt produkt

Oppdrettslaks er et av de mest suksessfulle og innovative produktene som noen gang er kommet fra Norge. Selv om lønnsomheten er syklisk, og det har vært lange bølgedaler er næringen en av de største suksessene, og industrien er fremdeles er i støpeskjeen. Flere forhold kan forklare oppdrettsnæringen sin suksess. Den viktigste grunnen er uten tvil kontrollen med den biologiske produksjonsprosessen og produktivitetsveksten denne har gitt opphav til.

Kontrollen er ikke bare grunnlaget for næringen, men har også muliggjort den betydelige innovasjonen som har funnet sted. Dette har ført til en stadig reduksjon i produksjonskostnadene, og gjør at det i dag er mulig å tjene penger på laks med en pris som i inflasjonsjusterte kroner er under en fjerdedel av prisen tidlig på 1980-tallet. En rekke innovasjoner relatert til oppdrettsprosessen så vel som innsatsfaktorene har presset ned produksjonskostnadene.

Produktivitet og effektivitet

Avhandlingen belyser forskjellige tema relatert til produktivitet og effektivitet i norsk lakseoppdrett. Ulike metoder blir brukt til å undersøke og til å sammenlikne prestasjonen mellom røktere, regioner samt utviklingen over tid. Blant prestasjonsmålene er produktivitetsvekst, teknologisk endring, effektivitet, samt intern- og ekstern skala økonomi.

Kristin Helen Roll er fra Asker og tok mastergraden i økonomi og ressursforvaltning ved Norges landbrukshøgskole i 2004. Hun er ansatt som førsteamanuensis på UiS.

Arbeidet er utført ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, og ved Department of Agricultural and Resource Economics ved University of California Davis.

Hovedveileder og medveileder for arbeidet har vært professor Frank Asche og professor Ragnar Tveterås, begge ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, UiS. Opponenter ved disputasen er professor Subal C. Kumbhakar, State University of New York at Binghamton og docent Håkan Eggert, Göteborg University. Leder for bedømmelseskomiteen er førsteamanuensis Ola Kvaløy, Norsk hotellhøgskole – institutt for økonomi og ledelse, Universitetet i Stavanger.

Leder av disputas: Professor Petter Osmundsen, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.