MENY

Disputas om pasientsikkerhet

Master i teknologi/ sivilingeniør Karianne Eidesen disputerer fredag 19. desember 2008 for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Contributions to Risk Informed Decision-Making with Applications from Health Care and Patient Safety".

Disputasen avholdes ved Universitetet i Stavanger, Kjølv Egelands hus, inngang sør, rom E-164 kl. 12.15. Prøveforelesningen finner sted kl.10.00, samme sted. Tema for prøveforelesningen er “Review and discussion of High Reliability Organisations, with reflections on potential health care and patient safety applications”.

Om avhandlingen

Det er en økende fokus på pasientsikkerhet ved våre sykehus og i samfunnet forøvrig. Det er identifisert et stort potensial for mulige forbedringer, men pasientsikkerhet handler også om hvordan en skal bruke ressursene best mulig. Avveininger mellom ulike hensyn er påkrevd. For å kunne foreta disse avveiningene er det behov for systematiske metoder, og i denne avhandlingen studeres en av disse, nemlig risikostyring. Det er forhåpninger om at denne metoden, eller tilnærmingen, kan gi betydelig bidrag til helsesektoren. Det er imidlertid ikke rett fram å implementere risikostyring. Det er en relativt ung vitenskapelig disiplin, og det er en rekke utfordringer knyttet til hvordan en best skal få til en hensiktsmessig beskrivelse, analyse, vurdering og kommunikasjon av risiko. I avhandlingen drøftes disse utfordringene og det gis anbefalinger om hvordan en best kan styre risikoen og gi underlag for å kunne ta gode beslutninger som avveier de ulike hensyn.

Avhandlingen til Eidesen består av seks ulike forskningsartikler som diskuterer ulike beslutningssituasjoner, for eksempel myndighetsstrategier, utstyrsinvesteringer for helsevesenet som helhet, og individuelle pasientbehandlinger. Avhandlingen gir innspill i debatten om hvordan risikoanalyser kan brukes for å presentere et nyansert risikobilde og gi beslutningsstøtte i helsevesenet.

Avhandlingen inngår som en del av forskningsprogrammet "Pasientsikkerhet", et forskningssamarbeid mellom Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger Universitetssykehus (SUS) og SAFER. Doktorgraden er finansiert av Helse Vest.

Karianne Eidesen (30) er oppvokst i Haugesund, men har siden 2003 vært bosatt i Stavanger. Hun er utdannet branningeniør ved Høgskolen Stord/Haugesund (2003) og sivilingeniør i offshore sikkerhet ved Universitetet i Stavanger (2005). Eidesen har vært ansatt i Proactima AS parallelt med doktorgradsarbeidet (fra 2006).

Hovedveileder og faglig ansvarlig for arbeidet har vært professor Terje Aven ved Universitetet i Stavanger. Medveileder har vært professor Eldar Søreide ved Stavanger Universitetssykehus. Opponenter ved disputasen er professor Bo Bergman, Chalmers i Sverige, førsteamanuensis Rune Winther, Høgskolen i Østfold, og dr. Malene Sandøy, ConocoPhillips.

Disputasen ledes av instituttleder Hans Jacob Fevang, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.