MENY

Disputas om påvirkning i skole og jobb

Fredag 26. oktober disputerer Ingeborg Foldøy Solli for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger. Solli har blant annet forsket på hvordan vi blir påvirket av menneskene rundt oss – i klasserommet og på jobb.

Hvilken betydning har det at elever med opptil ett års forskjell i alder, og dermed modenhet, går på skole sammen, og sitter i samme klasserom? Og hvordan reagerer vi på at nære kollegaer tjener bedre enn vi gjør selv?

Forskningen til Ingeborg Foldøy Solli viser blant annet at de yngste elevene gjør det dårligere på skolen, og har lavere sannsynlighet for å fullføre videregående skole og for å gå videre med høyere utdanning. De har også lavere inntekt når de er tretti år.

Arbeidstakere bytter jobb
I forskningen på kolleger og lønn har Solli, sammen med UiS-professor Mari Rege, brukt offentliggjøringen av skattelistene på internett for å måle effekter. Her har de funnet at når arbeidstakere får mer informasjon om hvor mye kollegene tjener, svarer de med lavest inntekt med, i større grad, å skifte jobb. De får også en sterkere lønnsvekst framover.

Ifølge Solli gir det grunn til ettertanke at ulempen ved å være yngst i klassen er noe som blir hengende ved langt inn i voksen alder. Forskningen forteller også noe om konsekvensene av å sammenligne seg med – og å bli sammenlignet med – andre som er sterkere. Effektene er størst for gutter, noe som er ekstra bekymringsverdig, siden gutter generelt presterer svakere i skolen enn jenter gjør.

Mer fleksibel innrullering i skolen?
– Kanskje innrulleringspraksisen i skolen burde gjøres mer fleksibel i forhold til alder, og heller bli mer basert på modenhet? Da ville de minst skolemodne slippe å bli «opplært til» å være det svakeste leddet, sier Solli.

Hun synes samtidig det er interessant å finne at når voksne mennesker oppdager at de kommer dårlig ut i sammenligning med andre, så tar de affære og forbedrer situasjonen sin.

– Dette viser at tendensen vår til å sammenligne oss med andre mennesker også har en konstruktiv side, sier Solli, som forsvarer avhandlingen «Four Essays in Labor Economics».

Fra Stavanger
Ingeborg Foldøy Solli er fra Stavanger og er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen (1996). Solli er ansatt som førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Norges forskningsråd.

Alle interesserte er velkomne til prøveforelesning og disputas som finner sted i Ellen og Axel Lunds hus, H-317. Prøveforelesningen er klokken 10.00, disputas er klokken 12.00.

Prøveforelesning
Oppgitt emne for prøveforelesningen er «Peer effects at the work place: Theory and evidence».

Bedømmelseskomité har bestått av professor Shelly J. Lundberg, University of California, USA, professor Erik Plug, University of Amsterdam, Nederland og professor Ola Kvaløy, Universitetet i Stavanger.

Hovedveileder for Solli har vært professor Mari Rege og medveileder har vært førsteamanuensis Mark Votruba.

Førsteamanuensis Ingeborg Solli ved Universitetet i Stavanger

DISPUTERER: Fredag 26. oktober disputerer Ingeborg Foldøy Solli for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger. Tittel på avhandlingen er «Four Essays in Labor Economics».