MENY

Disputas om prissammenheng i olje- og gassmarkedet

Roy Endré Dahl forsvarer doktorgradsavhandlingen sin i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger 23. november.

Roy Endré Dahl er 28 år og kommer fra Larvik. Han har en mastergrad i industriell økonomi fra Universitetet i Stavanger (UiS) i 2009 og en bachelorgrad i datateknikk fra Høgskolen i Vestfold i 2007.

Doktorgradsarbeidet hans ved Institutt for Industriell Økonomi, Risikostyring og Planlegging (IØRP) finansieres av UiS. Hovedveilederen hans har vært professor Frank Asche (IØRP) og medveiledere har vært Kristin H. Roll (IØRP), Loran Chollete (Handelshøgskolen) og Atle Øglend (IØRP).

Prissamenheng i olje- og gassmarkedet
Avhandlingen har fått tittelen «Analysis of portfolio risk and regime changes». Doktorgradsarbeidet bidrar til mer kunnskap om risiko i olje- og gassmarkedet, og ser på prissammenheng over tid og risiko for tap i markedet.

Avhandlingen ser først på samspillet mellom olje- og gasspriser, og finner et skift i 2006 og 2007, da gassprisen ikke avhenger av oljeprisen i samme grad som tidligere. Studiet evaluerer videre «Value-at-risk», en metode som måler risiko for tap og ser spesielt på denne metodens nøyaktighet.

Olje- og gassmarkedet er et marked med stor prisusikkerhet og stor samvariasjon mellom ulike oljerelaterte produkters priser. Resultatene indikerer at disse egenskapene gjør metoden spesielt sårbar og fører til at metoden produserer upresise estimater.

Overførbart til bank og finans
Metoden har bakgrunn fra bank- og finansnæringen og det er tidligere vist at de samme egenskapene (stor usikkerhet og høy samvariasjon) oppstår i finansmarkeder under krisetider. Studiet ser derfor også på denne industrien, og finner at mens metoden fungerer i normale tider, oppstår den samme svakheten når metoden anvendes på bank- og finansnæringen under finanskrisen. I krisetider er man svært avhengig av pålitelige estimater, og arbeidet viser at metoden under disse forhold ikke gir et nøyaktig estimat.

Metoden er grunnleggende for selskaper innen olje- og gassindustrien som ønsker å kontrollere risiko for tap i sine porteføljer, samt for bank- og finansindustrien der den er et standard estimat for markedsrisiko. Svakheten som oppstår i krisetider vil også ha effekt i stresstest analyser av banker der denne metoden benyttes, siden man typisk stresser egenskaper relatert til usikkerhet og samvariasjon til mer enn normalt.

Disputasen finner sted i auditorium E-164 i Kjølv Egelands hus på Universitetet i Stavanger kl. 12.15 fredag 23. november og er åpen for alle. Prøveforelesning kl. 10.00.

Portrett av Roy Endré Dahl

Roy Endré Dahl forsvarer doktorgradsavhandlingen sin ved Universitetet i Stavanger fredag 23. november. Foto: Lars André Dahl