MENY

Disputas om reparasjonsmekanismer i DNA-struktur

Onsdag 15. februar forsvarer Marivi Nabong Moen (34) doktoravhandlingen sin i biologisk kjemi. Disputasen finner sted i auditorium E-164 i Kjølv Egelands hus.

Avhandlingen beskriver cellenes ulike reparasjonsmekanismer for å vedlikeholde DNA-strukturen. Forskningsgruppen som har arbeidet med avhandlingen har karakterisert proteinene som er involvert i utskifting av DNA, og har i tillegg studert en type protein både fra pattedyr og bakterier.

Nye bioteknologiske prosesser
Å beskrive biologiske prosesser på molekylært nivå er nødvendig for å forstå miljøproblemer, kreft og andre sykdommer, og kan lede til nye typer medisinsk behandling. I doktorgradsstudien tar Moen for seg organismer som lever ved høye temperaturer og dermed inneholder stabile biologiske molekyler. Forskningen vil kunne åpne for muligheter til å utvikle nye bioteknologiske prosesser.

Tittelen på avhandlingen er ”Reparasjon av baseskader i DNA: mekanismer og strukturer”.

Biokjemi fra Manila
Moen har skrevet doktoravhandlingen ved Institutt for matematikk og naturvitenskap under hovedveiledning av professor Svein Bjelland. Professor Arne Klungland fra Rikshospitalet/Universitetet i Oslo har vært sideveileder. Arbeidet har blitt finansiert av UiS, UiO og Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap.

Marivi Nabong Moen er fra Manila i Filippinene. Hun har bachelorgrad i biokjemi fra University of Santo Tomas i Manila og mastergrad i molekylær biologi fra Universitetet i Oslo. Hun er ansatt som doktorgradsstudent ved Rikshospitalet.