MENY

Disputas om reservoarteknikk

Yingfang Zhou (27) forsvarer sin doktorgrad ved UiS 10. desember. Han har forsket på bruk av mikroskopbilder for å bestemme flyten av ulike væsker i et oljereservoar.

Oljereservoar består av porøse bergarter med sammenhengende hulrom (porenettverk) som er fylt opp med en eller flere fluider (f. eks. olje, vann og gass).

Fluidfordelingen i porenettverket avhenger av trykkforskjellen (kapillartrykket) mellom fluidene og hvilket fluid som fukter bergarten.

Disse størrelsene vil derfor påvirke hvordan fluidene flyter i reservoaret under injeksjon av vann for produksjon av olje eller injeksjon av CO2 for lagring i undergrunnen.

På mikronivå
Forholdet mellom kapillartrykk og andelen av porenettverket som er fylt av de ulike fluidene, kalles kapillartrykkskurven. Denne kurven kreves for å beskrive reservoarflyten og er vanligvis bestemt ved hjelp av lab-målinger på små prøver av bergarten.

Modellering på mikronivå er et viktig supplement til lab-målinger som også kan øke forståelsen vår av kapillære fenomen og deres innvirkning på flyten i porøse bergarter.

Flere fluider
I doktorgradsstudiet er en ny metode utviklet for å beregne kapillartrykkskurver fra mikroskopbilder av bergarten. Den nye metoden tar høyde for hvilket fluid som fukter bergarten og gjør det mulig å beregne kapillartrykkskurver og tilhørende fluidfordeling i bergarten med både to fluider (for eksempel vann og CO2) og tre fluider (for eksempel olje, vann og gass) tilstede i porerommet.

Zhous avhandling har tittelen «Poreskalamodellering av kapillartrykkskurver på todimensjonale bergartsbilder». Forskningen har vært støttet av Norges forskningsråd (CLIMIT-programmet).

Forsker 
Yingfang Zhou er 27 år og fra Kina. Han har en mastergrad i olje- og gassfeltutvikling og en bachelor i petroleumsteknologi fra Kinas universitetet for geovitenskap i Beijing. Han arbeider nå som forsker ved IRIS.

Zhou disputerer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tirsdag 10. desember

Foto av Yingfang Zhou

Yingfang Zhou