MENY

Disputas om risikostyring

Tirsdag 21. februar forsvarer Jon Tømmerås Selvik (37) doktoravhandlingen sin i risikostyring. Alle interesserte ønskes velkommen til både prøveforelesning kl. 10 og disputas kl. 12.15 E-164 i Kjølv Egelands hus.

Avhandlingen har fått tittelen ”Contributions to treatment of uncertainty in reliability and risk informed operations and maintenance planning”. Den består av syv artikler om planlegging av drift og vedlikehold i petroleumsindustrien. Artiklene tar opp ulike praksiser for håndtering av risiko og usikkerhet.

Kan føre til bedre beslutninger
Doktorgradsarbeidet til Selvik kan bidra til å øke kvaliteten på drifts- og vedlikeholdsplanlegging i industrien, og dermed gi bedre grunnlag for beslutninger som tas i situasjoner forbundet med risiko og usikkerhet.

Flere av artiklene omhandler beslutningsproblemer og metodikk knyttet til valg av vedlikeholdsstrategi, hva slags type vedlikehold som er best egnet i gitte situasjoner og når disse bør utføres. Avhandlingen beskriver hvordan sentrale metoder kan forbedres, ved å innføre enkle grep, og dermed gi beslutningstakere et bedre informasjonsgrunnlag for å kunne ta gode valg basert på de ulike alternativene som foreligger.

Påpeker svakheter ved dagens metoder
To av metodene som diskuteres er Pålitelighetsstyrt vedlikehold og Risikobasert inspeksjon. I avhandlingen påpeker Selvik svakheter ved dagens bruk av disse metodene, og han utvikler oppgraderte versjoner av disse metodene med basis i en mer grundig analyse av usikkerhet og risiko.

Jon Tømmerås Selvik er fra Stavanger, og er utdannet sivilingeniør i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger (da Høgskolen i Stavanger) i 2002. Han har en cand.mag.-grad i petroleumsteknologi og matematikk fra samme institusjon. Selvik har vært ansatt som forsker ved IRIS siden 2002.

Hovedveileder under doktorgradsarbeidet var professor Terje Aven ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. Arbeidet ble finansiert av Kunnskapsdepartementet, UiS og IRIS.