MENY

Disputas om transport av bevisstløse, skadde pasienter

Per Kristian Hyldmo disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6. april 2017. Hans doktorgradsarbeid peker på en ny metode for transport av bevisstløse, skadde pasienter.

Hyldmo forsvarer avhandlingen Basic airway management in unconscious trauma patients. Current evidence for benefit and harm with special focus on the lateral trauma position.

Traumesideleie

Det er vanlig å anta at bevisstløse, skadde pasienter som ligger på ryggen har større risiko for pusteproblemer på grunn av ufrie luftveier enn hvis de ligger på siden. Men, ifølge eksisterende dogmer, kan det være reell fare for å forverre en rygg- eller nakkeskade hvis pasienter blir snudd over på siden. En ny metode, traumesideleie, søker å kombinere begge disse hensynene, og kan brukes under transport når bare personell med grunnleggende opplæring er tilgjengelig.

I sitt doktorarbeid ved Institutt for helsefag har luftambulanselegen og forskeren gjennomført to systematiske oversikter, og funnet evidens for reel fare for ufrie luftveier i ryggleie. På den andre siden fant han ingen publikasjoner som tyder på at det å bli snudd på siden fører til forverring av rygg- eller nakkeskader.

Nakkebrudd

Videre har han funnet at det er betydelig bevegelse i ustabile nakkebrudd ved ulike metoder for å snu pasienter på siden. Den mye brukte og antatt trygge tømmerstokkrullen og det nye traumesideleiet ga sammenlignbar bevegelse i nakkebruddet, mens vanlig stabilt sideleie medførte større bevegelse i bruddet.

Les mer om Hyldmos forskning

Per Kristian Hyldmo er luftambulanselege, forsker og leder av traumeenheten ved Sørlandet sykehus. Han er bosatt i Mandal.

Professor Eldar Søreide ved UiS har vært hovedveileder. Medveiledere har vært seniorforsker Gunn E. Vist ved Folkehelseinstituttet og professor MaryBeth Horodyski ved University of Florida, USA.

Tekst: Benedicte Pentz

Per Kristian Hyldmo

Per Kristian Hyldmo har funnet en ny metode å transportere pasienter på som sikrer frie luftveier samtidig som ikke rygg- eller nakkeskade forverres.