MENY

Disputas om transport-protein

Jan Johansen Hempel (72) forsvarte sin doktoravhandling ved Universitetet i Stavanger 19. januar. Hans forskning gir ny viten om et protein som opptrer i viktige immunreaksjoner.

Foto av Jan Johansen Hempel i hvit frakk på laboratorium Jan Johansen Hempel i laboratoriet på Senter for organelleforskning

Proteinet kalles TAP1, og forekommer i de fleste organismer. Hempels avhandling beskriver proteinets molekylære oppbygning og sammenligner det utviklingsmessig med tilsvarende hos andre arter, deriblant mennesket.

Proteinet vises å ha sin virksomhet i tilknytning til kloroplaster, eller celleorganeller. Det er da blant annet involvert i plantens selvforsvar.

Avhandlingen viser at proteinet og dets gen er aktivt i store deler av planten. Det er spesielt uttrykt ved dannelse av siderøtter, i blader ved reaksjon på mekanisk ødeleggelse (sår) og ved eksponering av kalsium. Eksperimentene viste redusert gen-aktivitet når proteinet ble utsatt for ulike typer stress-faktorer som metaller, temperatur og peroksider.

Medisinsk anvendelse?

Hempels avhandling gir en bedre beskrivelse av biokjemisk regulering i cellene og organismene. Kunnskaper her kan ofte overføres fra en organisme til en annen, da de tilsvarende proteinenes oppbygning i stor grad er like.

Videre forskning vil vise om kunnskapen også kan brukes i større sammenheng. Det kan for eksempel være innenfor medisin, ettersom TAP1-proteinet er virksomt ved cellegiftbehandling av kreft hos mennesker. Det har også vist seg å være involvert i sykdommer som leukemi, leddgikt, diabetes og cøliaki.

Avhandling

Hempels avhandling har tittelen «Molecular Characterization of the Plastid-localized ABC Protein TAP1 in Arabidopsis thaliana». 

Hans veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Simon Geir Møller ved St. John's University og Dr Jodi Maple-Grødem ved UiS.

Om kandidaten:

Jan Johansen Hempel er 72 år og opprinnelig fra Sandefjord. Han er utdannet cand. real og har i tillegg pedagogisk seminar fra Universitetet i Oslo.

Han har vært lektor og inspektør på Sandefjord gymnas, rektor ved St. Svithun videregående skole i Stavanger og seniorrådgiver i Rogaland fylkeskommune.

Hempel er nå pensjonist.

Tekst: Leiv Gunnar Lie
Foto: Mari Løvås