MENY

Disputas om utmatting av offshore-strukturer

Kristen Rege har forsvart sin doktorgrad i offshore-teknologi ved Universitetet i Stavanger. Hans forskning kan gi bedre beregninger av materialtretthet.

I avhandlingen foreslår han en ny modell (formel) for å beregne hvor lang tid det tar før det oppstår utmattingssprekker i konstruksjoner som er utsatt for varierende syklisk belastning, f.eks. vind- og bølgelaster. Den nye modellen er bedre i stand til å ta hensyn til belastningens rekkefølge enn modellen som vanligvis blir brukt til utmattingsanalyse av stålkonstruksjoner i dag.  

Avhandlingen gir også råd om hvordan man kan modellere veksten av utmattingssprekker som ikke vokser symmetrisk, for eksempel på grunn av at belastningsretningen varierer.  

Bedre modeller

Forskningen har også vist at de eksisterende modellene for sprekkvekst ved varierende syklisk belastning ikke kan brukes direkte når også belastningens retning varierer, slik det tidligere har blitt hevdet. Dette er basert på laboratorieforsøk ved UiS.  

Forskningsresultatene kan brukes til å estimere den gjenværende levetiden til konstruksjoner som er utsatt for sykliske belastninger med større nøyaktighet. For eksempel kan de brukes til å bedømme hvilke tiltak som bør settes i verk når man oppdager sprekker i gamle stålkonstruksjoner. Dette er spesielt viktig for aldrende oljeplattformer, som ofte brukes lengre enn de opprinnelig ble designet for. 

Om doktoranden: 

Kristen Rege er 27 år og kommer fra Rege i Sola kommune. Han har mastergrad i maskinkonstruksjoner fra UiS og forsvarte doktorgraden i disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet den 17. desember 2019. Han er nå ansatt som ingeniør i Subsea 7.   

Kristen Rege

Kristen Rege