MENY

Disputerer om borevæsker

Tor Henry Omland (35) disputerer til ph.d.-graden ved Det teknisk-vitenskapelige fakultet mandag 14. desember.

Hans doktorgradsarbeid har bidratt til økt forståelse rundt partikkelsedimentering. Det er også blitt utviklet nye metoder for hvordan man lager borevæsker, noe som kan bedre sikkerheten i boreperasjoner.

Sedimentering
Tittelen på Omlands doktoravhandling er Utfelling av partikler i ikke-Newtonske væsker.

Partikkelsedimentering i væsker har stor innvirkning på sikkerhet og operasjonsaktivitet i bore- og brønnoperasjoner. Partikler er tilsatt bore- og brønnvæsker for å gi brønnkontroll og hindre ukontrollert utblåsning.

Hovedmålet med Omlands arbeid har vært å øke forståelsen av hvordan partikler sedimenterer i væsker som brukes i slike operasjoner.
Forskningen hadde også som mål å identifisere elementer som påvirker graden av sedimentering. Dette kan minimere risikoen for uønskede hendelser.

Nye metoder
For å oppnå dette, ble det utviklet metoder for å bestemme graden av partikkelsedimentering i ulike væsker. Utviklingen av disse metodene har inngått som en del av et internasjonalt standardiseringsarbeid hvor alle større operatør- og leverandørselskaper har deltatt.

Ved hjelp av disse metodene ble det identifisert flere nye parametere som forårsaker økt partikkelsedimentering. Dette har gitt grunnlag for anbefalinger for hvordan man best lager en borevæske, samt vist hva slags innvirkning elementer som vibrasjon, håndtering av borestreng og annet utstyr har på partikkelsedimentasjon.

Disputasen
Dette har vært dokumentert gjennom 11 ulike publikasjoner og patenter.

Doktorgradsarbeidet har vært finansiert av StatoilHydro ASA.

Tor Henry Omland skal ha prøveforelesning kl 10 og selve disputasen starter kl 12.15 mandag. Dette skjer på Kjølv Egelands hus, forelesningsrom E-164.