MENY

Disputerer om brønnintegritet

Birgit Vignes (34) forsvarer sin doktorgrad fredag 6. januar ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Brønnintegritet og brønnbarrierer i brønnens livssyklus”.

Avhandlingen omfatter kartlegging av brønnintegritetsstatus til et utvalg av brønner på norsk sokkel og i Nederland.

Avhandlingen tar også for seg utfordringer i det norske regelverket og standarder med hensyn til ytelseskrav til brønnbarrierer.

Ny metodikk
Avhandlingen presenterer en metodikk for å kartlegge integritetsutfordringer i brønner på norsk kontinentalsokkel.

Metoden synliggjør barrieresituasjonen i brønnene ved hjelp av fargekoding etter trafikklysprinsippet, og kan benyttes som et prioriteringsverktøy. Den er brukt både på norsk sokkel og i Nederland.

Nominert til priser
Avhandlingen inneholder også en kartlegging av brønner på norsk kontinentalsokkel fra 2006.

Resultatene viste at det var omfattende integritetsproblemer på norsk sokkel og industrien hadde felles utfordringer som brønnintegritetsopplæring, overleveringsdokumentasjon, styringssystem, brønnintegritetskategorisering og brønnbarriereskisser.

Forfatterne ble nominert til to utmerkelser for dette arbeidet; AIME Rossiter.W. Raymond memorial Award og Cedric K. Ferguson Award.

Åtte artikler
Doktorgradsarbeidet kan bidra til økt fokusering på brønnintegritet i brønnens livssyklus. Det består av åtte artikler fordelt på temaområder relatert til brønnintegritet i et utvalg av brønner på norsk sokkel og i Nederland.

Temaene er brønnintegritetsutfordringer i brønnenes livssyklus, fra planlegging og boring til plugging og forlating.

Artiklene tar for seg kvalifisering av brønnbarriereelementer, menneskelige, tekniske og organisatoriske faktorer som kan påvirke ens arbeidssituasjon (human factors), utfordringer i forbindelse med injeksjonsbrønner inkludert CO2 injeksjonsbrønner samt nærliggende brønner og generelle brønnintegritetsutfordringer på norsk sokkel og i Nederland.

Sjefingeniør
Birgit Vignes kommer fra Finnøy i Møre og Romsdal og jobber for tiden som sjefingeniør i Petroleumstilsynet innenfor bore- og brønnteknologi.

Vignes er utdannet ved Universitetet i Stavanger (UiS), institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging.

Der ble hun sivilingeniør/ Master of Science med fordypning i prosjektledelse i 2006, og i 2001 fullførte hun sin utdanning som høgskoleingeniør innenfor petroleum ved UiS.

Forskningsstøtte
Doktorgraden har hun tatt ved Institutt for petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

Hovedveileder for doktorgradsprosjektet har vært professor Bernt Aadnøy ved UiS, og Kristen Kjelstad fra Petroleumstilsynet var medveileder.

Doktorgraden ble finansiert av Petroleumstilsynet.