MENY

Disputerer om bruk av sanntidsmålinger ved oljeboring

11. august disputerer Jan Einar Gravdal for doktorgraden ved Universitetet i Stavanger. Han forsvarer avhandlingen ”Håndtering av brønnspark under trykkstyrt boring ved bruk av brønnstrømningsmodeller og nedihulls trykkmålinger”.

Boring av olje- og gassbrønner gjøres med relativt begrenset tilgang til sanntidsmålinger av trykket i brønnen under boring. Ny teknologi forbedrer nå muligheten til å sende trykkmålinger i sanntid opp til boreriggen og gir samtidig mulighet til å måle trykket flere steder langs brønnen.

Utnytter trykkmålingene
I sitt doktorgradsarbeid har Jan Einar Gravdal utviklet metoder som utnytter disse trykkmålingene til å detektere og analysere såkalte brønnspark; uønsket innstrømming av væske eller gass i brønnen under boreoperasjonen. Et sentralt tema i arbeidet er bruk av datatilpasningsalgoritmer. Disse sikrer at den matematiske modellen kontinuerlig oppdateres i henhold til de målingene som er tilgjengelige.

Gravdal har fokusert spesielt på brønnspark ved trykkstyrt boring. Trykkstyrt boring er en boremetode som muliggjør boring av brønner der trykkforholdene i berggrunnen er utfordrende, for eksempel på modne olje- og gassfelt eller spesielt dype havområder.

Reduserer risiko for menneskelige feil
Bedre bruk av sanntidsdata fra boreoperasjonen effektiviserer boreprosessen og reduserer risikoen for menneskelige feil. Dette fører til sikrere og mer kostnadseffektive boreoperasjoner.
Arbeidet er utført ved IRIS (International Research Institute of Stavanger), Universitetet i Stavanger og University of Houston. Arbeidet er finansiert av Statoil og PETROMAKS-programmet til Forskningsrådet.

Gravdal har vært tilknyttet Institutt for petroleumsteknologi ved UiS. Han kommer fra Bergen. Fra før av er han cand. scient fra Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen. Gravdal arbeider i dag som forsker ved IRIS.

Tid: Kl. 12.15, torsdag 11. august
Sted: Auditorium E-164, Kjølv Egelands hus, UiS
Prøveforelesning: Kl. 10.00 samme sted
Oppgitt emne for prøveforelesning: "Transient pressure behavior in long and deep HPHT wells during pipe connections and well control incidents using conventional and new drilling techniques: Challenges and possibilities for predicting well behavior by modeling"
Bedømmelseskomité:
1. Dr. Antonio C.V.M. Lage, Petrobras, Brasil
2. Førsteamanuensis Pål Skalle, NTNU
3. Professor Steinar Evje, Universitetet i Stavanger (administrator)
Hovedveileder: Professor Rune Time, UiS
Medveiledere:
Dr. Erlend Vefring, IRIS
Dr. Gerhard Nygaard, IRIS
Leder av disputasen: Fungerende instituttleder, professor Jann Rune Ursin, Institutt for petroleumsteknologi, UiS

Både disputasen og prøveforelesningen er åpne for alle interesserte. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS.