MENY

Disputerer om datahåndtering

12. august disputerer Tomasz Wiktor Wlodarczyk for doktorgraden ved Universitetet i Stavanger. Han forsvarer avhandlingen “Handling Big Data: On Mutual Applications of Cloud Computing and Semantic Web Technologies”.

Den stadig økende mengden data er i dag en av de største utfordringene innen IT og fører til problemer med databehandling. Nettskyen blir betraktet som en mulig løsning på problemet. Den kan tilby kapasitet, effektivitet og dynamikk. Samtidig er semantisk web et ledende forskningsområde og et felles rammeverk, som gjør at data kan deles og gjenbrukes på tvers av applikasjoner, bedrifter og samfunnsgrenser.


Anvendelse av semantisk webteknologi
Det engelske begrepet ”Big data” brukes for å beskrive en massiv mengde både strukturerte og ustrukturerte data som er så stor at det er vanskelig å prosessere den med tradisjonelle database- og softwareteknikker. Å anvende semantisk webteknologi og nettskyen for å håndtere store mengder data er en kompleks oppgave. Det kan også oppstå bærekraftige og etiske utfordringer på grunn av mengden av data, informasjonen de utgjør og beslutningene de påvirker.

Avhandlingen analyserer behov for industrielt samarbeid og semantisk forbedret dataleting. I sin avhandling foreslår og vurderer Tomasz Wiktor Wlodarczyk tekniske løsninger for storskala semantisk databehandling og tar opp bærekraftige og etiske virkninger av teknologiens anvendelse.


Grunnforskning
Det presenterte arbeidet utgjør grunnforskning for anvendelse av nettskyen (cloud computing) og semantiske teknologier for håndtering av store mengder data. Resultater her vil kunne anvendes direkte i videre forskning på dette området. Wlodarczyk vil på bakgrunn av sitt arbeid forsette som postdoktor ved UiS og hovedbidragsyter til det EU-finansierte prosjektet Self learning Energy Efficient BuilDings and open Spaces (SEEDS) og Safer@Home, som finansieres av Forskningsrådet.

Wlodarczyk er tilknyttet Institutt for data- og elektroteknikk ved UiS. Fra før av har han master i telekommunikasjon og datateknikk fra Technical University of Lodz, Polen.


Tid:
Kl. 12.15, fredag 12. august
Sted: UiS, Kjølv Egelands hus, auditorium E-164
Prøveforelesning: Kl. 10.00 samme sted
Oppgitt emne for prøveforelesning: “Accountability, Trust and Privacy in Distributed Systems”
Bedømmelseskomité:
1. Professor Ching-Hsien Hsu, Chung Hua University, Taiwan
2. Professor Josef Noll, UniK
3. Førsteamanuensis Terje Kårstad, Universitetet i Stavanger,
(administrator)
Hovedveileder: Professor Chunming Rong, Universitetet i Stavanger
Medveileder: Spesialist i semantisk teknologi, Kari Anne Haaland Thorsen, POSC Caesar Association
Leder av disputasen: Professor Sven Ole Aase, Institutt for data- og elektroteknikk, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.

Både disputasen og prøveforelesningen er åpne for alle interesserte. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS.