MENY

Disputerer om Deepwater Horizon

Jon Espen Skogdalen (36) forsvarer sin doktorgrad ved UiS 6. desember. Han har forsket på risikomodellering for olje- og gassinstallasjoner, med utgangspunkt i Deepwater Horizon-ulykken i fjor.

Avhandlingen har tittelen ”Risikomodellering – Integrasjon av organisatoriske, menneskelige og tekniske faktorer”. Den tar for seg hvordan oljeselskaper kan forbedre risikostyringen ved videreutvikling av risikoanalyser for olje og gassinstallasjoner.

Flere av artiklene tar utgangspunkt i erfaringer fra Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen.

Mange nestenulykker
Avhandlingen peker på behovet for mer omfattende datainnsamling på tvers av landegrenser. Dataene er nødvendig for å kunne modellere menneskelige, organisatoriske og tekniske faktorer i risikoanalyser.

Dataene kan også danne grunnlag for sikkerhetsindikatorer. Det er hvert år et betydelig antall nestenulykker som for eksempel gasslekkasjer på norsk sokkel.

Bruk av risikoanalysemetoder i forbindelse med granskning av disse hendelsene kan bidra til økt forståelse og læring.

Stor omtale
Skogdalen har underveis fått mye omtale av sin forskning, både i akademiske kretser og i media.

To av artiklene har vært blant topp ti nedlastede artikler i journalene Safety Science og Reliability Engineering & System Safety.

HMS-leder
Jon Espen Skogdalen arbeider til daglig som HMS-leder i Statoil ASA.

Han er fra Trondheim og utdannet ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Der ble han sivilingeniør/Master of Science med fordypning innen helse, miljø og sikkerhet.

Doktorgraden har han tatt ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging på Universitetet i Stavanger. Deler av forskningen ble gjort ved UC Berkeley som medlem av Deepwater Horizon Study.

Forskningsstøtte
Hovedveileder var professor II Jan Erik Vinnem ved UiS, mens professor Per M. Schiefloe fra NTNU var medveileder.

Doktorgraden ble finansiert 80 prosent av Norges Forskningsråd og 20 prosent av Statoil ASA.

Disputasen foregår på UiS 6. desember.