MENY

Disputerer om fall ved Parkinsons sykdom

Ylva Hivand Hiorth disputerer for graden ph.d. ved Universitetet i Stavanger 20. desember med avhandlingen Fall ved Parkinsons sykdom.

I doktorgradsarbeidet har Hiorth undersøkt hvordan forekomst av fall utviklet seg de første sju årene og senere ved mer framskreden sykdom. 

Tidlig fall vanlig

Hennes forskning viser at fall er svært utbredt blant pasienter med Parkinsons sykdom, ikke bare ved etablert sykdom, men også blant pasienter som nylig har fått diagnosen. Helsepersonell må derfor identifisere personer med høy fallrisiko tidlig i sykdomsforløpet, slik at forebyggende tiltak kan settes i gang.

I befolkningen over 60 år har én prosent Parkinsons sykdom. Det ventes en økning av sykdomstilfeller i takt med stigende gjennomsnittlig levealder. Forstyrrelser i gangfunksjon og balanse er et velkjent problem med sykdommen, men dette har hittil vært mest studert ved mer framskreden sykdom. Forebygging av fall har derfor ikke vært en del av pasientforløpet i tidlig fase av sykdommen.

Mindre aktive

Omtrent 25 prosent av nydiagnostiserte pasienter med Parkinsons sykdom falt i løpet av det første oppfølgingsåret, og forekomsten økte gradvis til 64 %. Til sammenlikning falt 72% av pasientene med gjennomsnittlig 16 års sykdomsvarighet. Alder og spesielt vansker knyttet til holdning, balanse og gange var forbundet med høyere fallrisiko hos nydiagnostiserte pasienter. Personer med PS som nylig hadde falt, rapporterte ofte at de ikke var i stand til å komme seg opp fra gulvet uten hjelp. Usikkerheten bidro til at personene var mindre aktive i hverdagen.

Ylva Hivand Hiorth (41) er spesialfysioterapeut ved SUS. Hun disputerer ved Institutt for helsefag

Tekst: Benedicte Pentz

Ylva Hivand Hiorth

Ylva Hivand Hiorth er spesialfysioterapeut ved SUS. (Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger)