MENY

Disputerer om innovasjon og mangfold

Hvordan påvirker ulike former for mangfold forskjellige former for innovasjon? Det er tema når Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim disputerer for graden ph.d. ved Universitetet i Stavanger 20. januar.

I doktorgradsarbeidet har Solheim undersøkt hvordan ulike former for mangfold påvirker ulike former for innovasjon. Hun har sett på mangfold gjennom utdanning, utenlandsk arbeidskraft, internasjonale partnere og samlokalisering i olje- og gassnæringen.

Marte C. W. Solheim har blant annet funnet at bedrifter som ansetter høyt utdannede innvandrere, samarbeider mer internasjonalt og er mer innovative enn andre bedrifter.

– Innvandrere tilrettelegger for kontakt på en helt annen måte enn etnisk norske arbeidstakere. De har både profesjonelle og sosiale relasjoner som bedriftene nyter godt av. De snakker andre språk og kjenner de kulturelle kodene, sier Solheim.

Dermed bidrar de sterkt til at bedriftene kan knytte kontakter og eksportere varer og tjenester i et stort internasjonalt marked.

Doktorgraden synliggjør hvordan noen former for mangfold kan føre til innovasjon i norske bedrifter, mens andre former for innovasjon er mer avhengig av likhet mellom aktører og nettverk i prosessene.

Marte C.W. Solheim (34) er ansatt som postdoktor ved Senter for innovasjonsforskning på Handelshøgskolen ved UiS. Hun har en master i samfunnsplanlegging og ledelse fra Høgskolen i Volda. 

Tekst: Benedicte Pentz

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim

– Innvandrere tilrettelegger for kontakt på en helt annen måte enn etnisk norske arbeidstakere, ifølge Marte C. W. Solheim. (Foto: Asbjørn Jensen)