MENY

Disputerer om jomfruspenninger og borehullsfeil

18. februar disputerer Kjetil Thorsen med avhandlingen ”Jomfruspenninger og borehullsfeil”. I arbeidet sitt har han utledet matematiske sammenhenger mellom spenninger i jordskorpen og oppsprekking og kollaps av borehull.

Kunnskap om spenningene i jordskorpen er viktig i flere vitenskapelige fagfelt. I petroleumsteknologi er det viktig for å kunne bore brønner uten at brønnen kollapser eller sprekker opp. I sitt doktorgradsarbeid har Kjetil Thorsen utledet matematiske sammenhenger mellom spenningene i jordskorpen og oppsprekning og kollaps av borehull. Han har utviklet en metode for å estimere størrelsen og retningen til hovedspenningene i jordskorpen basert på data fra oppsprekking og kollaps av borehull.


Robust og fleksibel

Eksisterende metoder legger begrensninger på spenningsfeltet eller data som kan brukes. Den foreslåtte metoden er robust, fleksibel og gjør det mulig å bestemme de ekte spenningene i jordskorpen. Hovedveileder for oppgaven har vært professor Bernt Aadnøy og medveileder har vært førsteamanuensis Eirik Kårstad. Norges forskningsråd har bidratt med finansiering av doktorgradsarbeidet. Kjetil Thorsen (29) har vært tilknyttet doktorgradsprogrammet i petroleumsteknologi. I 2006 fullførte han master i teknologi, fysikk og matematikk ved NTNU. Thorsen kommer fra Sandnes.


Tid og sted

Disputasen finner sted fredag 18. februar kl. 12.15 i auditorium E-164 i Kjølv Egelands hus på UiS. Prøveforelesningen starter kl. 10.00 og oppgitt emne er ”The drift flux model, mathematical analysis, numerical solution strategy, exemplified on ballooning wells”. Leder av disputasen er Ole Andreas Songe-Møller, leder ved Institutt for petroleumsteknologi. Bedømmelseskomiteen består av Dr. Johannes Djurhuus, Statoil, førsteamanuensis Pål Skalle, NTNU og professor Kjell Kåre Fjelde, UiS (administrator).