MENY

Disputerer om kostnader for oljeutvinning i arktiske miljø

25. august disputerer Dina Kayrbekova for doktorgraden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Hun forsvarer avhandlingen “Activity-Based Life-Cycle Cost Analysis – Design, Operation and Maintenance in Arctic Environment”.

Det arktiske klimaet påvirker levetidskostnadene for olje- og gassproduksjonsanlegg. I sin forskning belyser Dina Kayrbekova hvilke utfordringer dette gir. Hun gjør en evaluering av det at olje- og gassindustrien i dag benytter den konvensjonelle analysemetoden for levetidskostnader (life cycle cost analysis, fortkortet LCC). Kayrbekova mener det er behov for et mer tilpasset og forenklet støtteverktøy for beslutninger i ingeniørarbeid.

Sammenlikner kostnadssystemer
I sin avhandling gjør Kayrbekova en sammenlikning av et konvensjonelt og et ukonvensjonelt kostnadssystem, henholdsvis analysen for levetidskostnader og analysen for aktivitetsbaserte levetidskostnader (activity-based life cycle costing, forkortet AB-LCC).

I sin avhandling vurderer hun metoden for aktivitetsbaserte levetidskostnader som en alternativ metodologi for kostnadsvurdering. Når fasiliteter for olje- og gassproduksjon til bruk i arktiske miljøer skal designes, mener hun det er mer hensiktsmessig å ta i bruk denne metodologien enn å benytte analysen for levetidskostnader.

Finansiering
Doktorgradsarbeidet er finansiert av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU), Norges forskningsråd og EniNorge AS. Kayrbekova har vært tilknyttet doktorgradsprogrammet i offshoreteknologi ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, UiS. Fra før av har hun master i petroleumsteknologi fra Kazakh British Technical University og bachelor i maskinfag fra Kazakh National Technical University.

Tid: Kl. 12.15, torsdag 25. august
Sted: UiS, Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør.
Prøveforelesning: Kl. 10.00 samme sted
Oppgitt emne for prøveforelesning: “Developing Operations and Maintenance Strategies under Challenging Operating Conditions”
Bedømmelseskomité:
1. Professor Uday Kumar, Luleå University, Sverige
2. Førsteamanuensis Ahmed Elamin Haroun, Sudan University of Science &
Technology (SUST), Sudan
3. Professor J.P. Liyanage, Universitetet i Stavanger (administrator)
Hovedveileder: Professor Tore Markeset, Universitetet i Stavanger
Leder av disputasen: Instituttleder Per Skjerpe, Institutt for konstruksjonsteknikk og
materialteknologi. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS

Både disputasen og prøveforelesningen er åpne for alle interesserte. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS.