MENY

Disputerer om mindfullness

Fredag 19. oktober disputerer Kjersti Balle Tharaldsen for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger. Tharaldsen har undersøkt forholdet mellom mestring gjennom oppmerksomt nærvær (mindfulness) og håndtering av psykiske belastninger.

Mindfulness viser til evnen til å være til stede i øyeblikket slik det utfolder seg, med ens fulle oppmerksomhet. Dette gjøres ved å observere og beskrive det som utspiller seg, fordomsfritt og uten å vurdere det.

Måleinstrument for mestring
Gjennom sin forskning har Kjersti Balle Tharaldsen utviklet et måleinstrument for mestring gjennom oppmerksomt nærvær. Sammenhengen mellom slik mestring og mental helse ble undersøkt og tiltak for å stimulere mestring gjennom oppmerksomt nærvær for ungdom og psykiatriske pasienter ble utviklet. 

Tiltakene ble evaluert for å få mer kunnskap om hvordan mestring gjennom oppmerksomt nærvær kan utvikles for å fremme mental helse og psykososial funksjon.

Hovedtiltaket Tharaldsen har utviklet kalles «Mindfulness-based Coping» (MBC), og er et behandlingsrelatert tilbud til polikliniske psykiatriske pasienter. Tiltaket har blitt tilpasset ikke-klinisk ungdom på videregående trinn.

Forskningen til Tharaldsen er viktig for kunnskapsutvikling om mental helseproblematikk.

Fra Stavanger
Kjersti Balle Tharaldsen er fra Stavanger og har en cand.polit.-grad fra Universitetet i Bergen, og praktisk-pedagogisk utdanning fra tidligere Høgskolen i Stavanger, nå Universitetet i Stavanger.

Hun er tilknyttet Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved UiS.

Alle interesserte er velkomne til prøveforelesning og disputas som finner sted i auditorium C-101 i Kjølv Egelands hus, UiS. Prøveforelesningen er klokken 10.30, disputas er klokken 12.30.

Prøveforelesning
Oppgitt emne for prøveforelesningen er «Evaluation theory: strengths and weaknesses and relevance for internal evaluations».

Bedømmelseskomiteen har bestått av førsteamanuensis JoAnne Dahl Uppsala Universitet, Sverige, Ph.D. Cecilie K. Moseby-Jensen, Forskningssenter for sosialt arbeid, Danmark og professor Oluf Langhelle ved Universitetet i Stavanger. 

Hovedveileder har vært professor Lars Edvin Bru ved UiS og medveileder har vært professor Ingvard Wilhelmsen.

Kjersti Balle Tharaldsen ved Universitetet i Stavanger.

DISPUTERER 19. OKTOBER: Kjersti Balle Tharaldsen har forsket på mindfullness og mental helse.