MENY

Disputerer om offshore-teknologi

Samindi Samarakoon (34) forsvarer sin doktorgrad ved UiS onsdag 7. desember, med en avhandling om offshoreteknologi.

Avhandlingen har tittelen ”Kvalifisering av best tilgjengelig teknologi med hensyn til økonomi, helse, sikkerhet og miljøhensyn”.

Les mer om disputasen her

Mye oppmerksomhet vies i dag til anvendelse av de nyeste og beste tilgjengelige teknikker i industrielle sektorer på grunn av konkurransefortrinn som de kan bringe.

Ivareta HMS
En kvalifiseringsprosess for teknologi gjør at brukeren kan bekrefte funksjonaliteten av teknologien. Imidlertid kan det være en utfordrende oppgave å dokumentere behovet for slik teknologikvalifisering.

Samarakoon har undersøkt nødvendigheten av teknologikvalifisering slik at de beste tilgjengelige teknikker for industriell praksis kan velges. Samtidig må helse, sikkerhet og miljømessige aspekter ivaretas.

Det er behov for teknologikvalifisering ved valg av tekniske løsninger for prosjekter. Dersom ikke-kvalifisert teknologi velges, kan store kostnader påløpe.

Foreleser
Samindi Samarakoon er 34 år og fra Sri Lanka. Samarakoon har en bachelorgrad i byggteknologi fra University of Peradeniya, Sri Lanka, og en mastergrad i miljøteknologi fra Asian Institute of Technology, Thailand.

Doktorgradsarbeidet ble foretatt på Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi på UiS, hvor Samarakoon er ansatt som foreleser. I arbeidet med avhandlingen ble hun veiledet av professor Ove Tobias Gudmestad. Medveileder var Tore Markeset, også han professor ved UiS.