MENY

Disputerer om pålitelighet i trådløse ad hoc-nettverk

25. mars disputerer Geir Egeland for doktorgraden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. I sitt doktorgradsarbeid har han utviklet sannsynlighetsmodeller som beskriver hvordan datatrafikk og nettverksstruktur påvirker pålitelighet i trådløse ad hoc-nettverk.

Forbindelsene mellom enhetene i ad hoc-nettverk er svært sårbare for støy. Ad hoc-nettverk er nettverk opprettet for et bestemt formål, ofte for midlertidig bruk. De består gjerne av arbeidsstasjoner som utveksler informasjon direkte med hverandre. Det at kontrollen over nettverket er fordelt mellom de ulike stasjonene og at det ikke er noen sentralisert styring, vil gjøre kommunikasjon mellom enhetene vanskelig.

– Når det ikke er en sentralisert styring, kan en for eksempel risikere at flere enheter sender data til hverandre samtidig, noe som kan bidra til at de ikke greier å kommunisere med hverandre, sier Geir Egeland.

I sitt doktorgradsarbeid har han studert påliteligheten til trådløse nettverk og hvordan redundans, eller reservekapasitet, kan forbedre ytelsen. Tittelen på avhandlingen er ”Pålitelighet i trådløse ad hoc-nettverk”.


Utviklet matematiske modeller
Egeland har analysert eksisterende teknologi og utviklet matematiske modeller og metoder for planlegging og design av slike nettverk. I doktorgradsarbeidet har han utviklet sannsynlighetsmodeller som beskriver hvordan datatraffikk og nettverksstruktur påvirker påliteligheten, samt hvordan de negative konsekvensene av dette kan elimineres.


Del av SWACOM-prosjektet
Doktorgradsarbeidet er en del av SWACOM-prosjektet (Secure and Reliable Wireless and Ad Hoc Communications). Hovedveileder har vært professor Frank Y. Li og medveiledere har vært professor Chunming Rong og professor Paal E. Engelstad.

Egeland har vært tilknyttet Institutt for data- og elektroteknikk ved UiS. I 1993 fullførte han graden Bachelor of Engineering with First Class Honours ved University of Bristol. Han kommer fra Stavanger og arbeider i dag som research scientist i Telenor Corporate Development.


Bedømmelseskomiteen
Leder for disputasen er professor Nosef Noll, Universitetssenteret på Kjeller og Universitetet i Oslo. Bedømmelseskomiteen består av professor Vicente Casares Giner, Polytechnic University of Valencia, professor Poul E. Heegaard, NTNU og professor Reggie Davidrajuh, UiS (administrator).

Disputasen finner på Universitetssenteret på Kjeller i auditoriet i UNIK-bygget, 25. mars kl. 12.15. Prøveforelesningen starter kl. 10.00 og oppgitt emne er “Green Applications using Cloud Computing”. Både prøveforelesningen og disputasen er åpne for alle interesserte.