MENY

Disputerer om planters immunsystem

Mandag 12. desember disputerte Amr Ramzy Abass Kataya (28) til ph.d.-graden ved UiS. Han har forsket på immunitet i planter.

Katayas avhandling gir innsikt i rollen peroxisomer spiller i planters medfødte immunitet, noe som kan gi ytterligere forståelse for detaljene i planters immunmekanismer.

Denne kunnskapen kan benyttes for å minimalisere tap av avling og bruk av sprøytemidler i landbruket.

Nøyaktig prediksjon
Peroxisomer er bitte små organeller inni celler, som tradisjonelt er kjent for å være involvert i prosesser som detoksifisering av reaktive oksygenspesies, fotorespirasjon og betaoksidering av fettsyrer.

Kataya har i sin studie validert svært nøyaktige prediksjonsmodeller som kan detektere targeting-signalene til peroxisomale proteiner i planter.

Nye bevis for den viktige rollen bladperoxisomer spiller i planters naturlige immunitet og forsvar mot patogener kommer nå frem.

"Forsvarsproteiner"
Ved hjelp av proteome analyser og protein targeting predikering har vi identifisert forsvarsrelaterte peroxisomale proteiner fra modellplanten Arabidopsis thaliana.

Amr Ramzy Abass Kataya er 28 år og fra Egypt. Han har tidligere studert ved Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh) i Hellas.

Organelleforskning
Doktorgradsstudien hans ble gjennomført under veiledning av professor Sigrun Reumann ved Centre for Organelle Research (CORE), Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS. Medveileder var professor Simon Møller ved CORE.

Avhandlingen har tittelen ”Identifisering av peroxisome targeted proteiner involvert i planters naturlige immunitet i Arabidopsis thaliana”.

Les mer om disputasen her