MENY

Disputerer om trykkbalansert boring

21. juni disputerer Øyvind Breyholtz for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger. Han forsvarer avhandlingen ”Trykkbalansert boring: Forbedret trykkontroll ved bruk av modellprediktiv regulering”.

Etter hvert som det produseres olje og gass fra en bergartsformasjon, synker trykket i den. Et slikt fall kan medføre problemer når det skal bores nye brønner.

Ny boreteknologi
Trykkbalansert boring er en ny boreteknologi utviklet med tanke på å muliggjøre boring av brønner på steder hvor trykket er en utfordring ved bruk av tradisjonelle boreteknologier. Trykket i en brønn er tradisjonelt styrt av vekten til borevæsken og hastigheten på sirkulert borevæske. Ved trykkbalansert boring benyttes en ventil på returstrømmen, slik at trykket i brønnen kan kontrolleres mer nøyaktig ved justering av ventilåpningen. Innføring av moderne reguleringsteknikk i denne prosessen kan redusere antall uønskede hendelser fordi borepersonell får bedre kontroll over trykket enn når manuelle metoder tas i bruk.

Bruk av trykkbalansert boring kan bidra til å øke utvinningen på norsk sokkel. En forbedring av denne teknologien vil være viktig for utvinning i framtiden.

Finansiering
Doktorgradsprosjektet har fått støtte fra Forskningsrådets Petromaks-program og Statoil.

Øyvind Breyholtz (27) har vært tilknyttet Institutt for petroleumsteknologi ved UiS. Fra før av er han utdannet sivilingeniør ved NTNU. Breyholtz kommer fra Bergen. Han arbeider i dag som forsker ved IRIS (International Research Institute of Stavanger).

Tid: Kl. 12.15, 21. juni
Sted: UiS, Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør
Prøveforelesning: Kl. 10.00 samme sted
Oppgitt emne for prøveforelesning: “Challenges and possible solutions for drilling in arctic regions”
Bedømmelseskomité:
1. Dr. John L. Thorogood, selvstendig næringsdrivende, UK
2. Professor Lars Imsland, NTNU
3. Professor Kjell Kåre Fjelde, Universitetet i Stavanger
(administrator)
Hovedveileder: Professor Rune Time, Universitetet i Stavanger
Medveiledere:
Dr. Erlend H. Vefring, IRIS
Dr. Gerhard Nygaard, IRIS
Dr. John-Morten Godhavn, Statoil

Leder av disputasen: Professor Jann Rune Ursin, Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.

Både disputasen og prøveforelesningen er åpne for alle interesserte. Avhandlingen er tilgjengelig på biblioteket ved UiS.