MENY

Disputerer om utvinning i oppsprukne karbonatoljefelt

Torsdag 3. februar disputerer John F. Zuta for doktorgraden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Doktorgradsarbeidet hans viser at injisering av CO2-skum i oljefelt etter injisering av vann kan føre til at ekstra olje produseres.

De fleste oljefeltene i Nordsjøen har, per i dag, blitt injisert med vann for å produsere olje og gass. Ved å injisere gasser som hydrokarbongasser/naturgass eller CO2, kan ytterligere olje produseres. I oppsprukne reservoarer vil det imidlertid være en utfordring å unngå at gassen ikke bare transporteres i sprekkene, men også kommer i kontakt med gjenværende olje i matriksblokkene.

 

Eksperimenter med CO2-injisering
I dette doktorgradsarbeidet ble CO2 injisert i kalkprøver med kunstige sprekker ved reservoartrykk og -temperatur. For at CO2 skulle komme i kontakt med mest mulig av restoljen i matriks, og for å sørge for at den ikke bare skulle gå rett gjennom sprekken, ble CO2 injisert sammen med skumdannere. Eksperimentene og datasimuleringene viser at injisering av CO2-skum etter vannflømming kan produsere ekstra olje fra oppsprukket kalk.

 

Forbedring av sveipe-effektivitet
Tittelen på avhandlingen er ”Forbedring av sveipe-effektiviteten ved injisering av CO2 i oppsprukne karbonatoljereservoarer”. Hovedveileder har vært doktor Ingebret Fjelde ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) og medveileder har vært professor Svein M. Skjæveland ved UiS. IRIS har finansiert doktorgradsarbeidet gjennom Norges forskningsråd, Dong Energy, Norske Shell, ConocoPhillips og Ekofisk-partnere, inkludert Total, Eni Norge, Statoil og Petoro. John F. Zuta (37) arbeider som forsker i forskningsgruppen for økt oljeutvinning ved IRIS. Fra før av har han en master i olje og gassteknologi fra Aalborg universitet, Danmark. Zuta kommer fra Accra i Ghana.

 

Tid og sted
Disputasen finner sted 3. februar, kl. 12.15 i auditorium E-164 i Kjølv Egelands hus på UiS. Prøveforelesningen starter kl. 10.00, og oppgitt emne for den er “Foam flooding, technology status and possible application in the North Sea”. Bedømmelseskomiteen består av professor Erling H. Stenby, Danmarks Tekniske Universitet, professor Ole Torsæter, NTNU og førsteamanuensis Merete Vadla Madland, UiS (administrator). Alle interesserte er velkomne til både prøveforelesningen og disputasen.