MENY

DNA-publikasjon med høy impact

Professor Svein Bjelland ved UiS har sammen med samarbeidspartnere publisert ny reparasjonsenzymologi i EMBO Journal, et av de høyest rangerte internasjonale vitenskapelige tidsskrifter i molekylærbiologi.

- Prosjektet arbeider med cellulære forsvarsmekanismer mot DNA-skader/mutasjoner hos organismer som foretrekker temperaturer opp mot og høyere enn 100 grader, sier Bjelland, som er ansatt ved Institutt for matematikk og naturvitenskap.

- Artikkelen beskriver hvordan en arkebakterie som lever ved vulkanske kilder på havbunnen og i oljebrønner fjerner en viktig type metyleringsskade fra DNA på en måte som ikke tidligere var kjent.

Samarbeidsprosjekt
Bjelland har publisert artikkelen sammen med forskere fra NorStruct, UiT, UiB og SFF-senter ved UiO/Rikshospitalet.

Førsteforfatter og seniorforsker Ingar Leiros ved NorStruct har bestemt strukturen på reparasjonsproteinet. Hovedarbeidet med enzymologi er gjort av Marivi Nabong, M.Sc. og stipendiat Kristin Grøsvik ved UiS i samarbeid med blant andre professor Peter Ruoff ved UiS, som er spesialist på kinetikk.

Arbeidet hadde ikke vært mulig uten finansieringen, kompetansen og den eksperimentelle infrastrukturen fra professor Arne Klungland, SFF-senteret, UiO/RH.

Prioritert prosjekt
Flere delarbeider er under arbeid og planlegging på prosjektet, som er prioritert av alle samarbeidende forskningsgrupper ved de fire universitetene, inkludert professor Nils-Kåre Birkeland ved UiB.

Han har lang erfaring i dyrking og biokjemisk og molekylær forsking på arkebakterier, som ligner mer på eukaryote celler enn bakterier og derfor kan betraktes som modell for cellekjernen.

Forskningen inngår i oppbyggingen av Centre for Organelle Research (CORE) ved UiS.

Les mer om CORE her.