MENY

Dobler innsatsen på innovasjon og næringsutvikling

Ipark og Prekubator TTO slår seg sammen til et nytt selskap. Dermed dobles innsatsen for innovasjon og næringsutvikling i regionen.

Regionens forsknings- og innovasjonsmiljø går sammen om en storsatsing på innovasjon når Ipark og Prekubator TTO slår seg sammen. Det nye selskapet, som har fått navnet Validé, ble stiftet 15. desember 2015 og skal være operativt fra årsskiftet.

– Hver for oss er vi små, samlet har vi mer kompetanse og økt kapital til å investere i nye ideer og bedrifter. Sammenslåingen vil gjøre oss mer slagkraftige. Vi vil få til enda mer innovasjon og næringsutvikling i regionen, forklarer Anne Cathrine Østebø, som er tilsatt som administrerende direktør for det nye selskapet.

Østebø kom fra stillingen som administrerende direktør ved Prekubator TTO og har over 10 års erfaring innenfor kommersialisering av forskning.

– Jeg gleder meg kjempemye til å jobbe med et stort team av 20 dyktige fagfolk innen innovasjon og forretningsutvikling. Sammen med forskningsmiljøene og næringslivet skal vi skape grunnlag for nye produkter og flere arbeidsplasser i enda større grad enn det vi gjør i dag, forteller Østebø.

Kobler forskning og næringsliv
Ipark AS er en inkubator med 10 ansatte som årlig vurderer nærmere 200 ideer fra enkeltpersoner, næringsliv og offentlige institusjoner.

Prekubator TTO, som blant annet er UiS sin innovasjonsaktør, vurderer rundt 100 ideer fra forskningsmiljøene årlig, har 10 ansatte og en omsetning på 15 millioner kroner.

Validé starter opp med 20 ansatte og en egenkapital på 25 millioner kroner. Målet er at Validé skal doble antallet ideer og nyskapinger i løpet av 2–3 år.

– Det ene selskapet har jobbet med forskningsbaserte ideer og det andre selskapet har jobbet med næringsbaserte ideer, men selv om idéleveransene har kommet fra ulikt hold, har selskapene sammenfallende kompetanse og kompetansebehov, forklarer Østebø som påpeker at det nye selskapet vil koble sammen forskning og næringsliv på en god måte.

Sammenslåingen fører til at Validé både skal jobbe med de forskningsbaserte ideene og med ideer fra næringslivet. Kontakten mellom FoU-miljøene og næringslivet vil dermed bli styrket.

Blir mer synlig
Validé skal også sette Stavanger-regionen og Rogaland på kartet.

– Det er krevende å nå fram i nasjonale konkurranser om finansiering fra Forskningsrådet og andre. Ved å bli større vil vi også kunne synliggjøre arbeidet vi gjør på en bedre måte enn tidligere, mener Østebø.

Hun holder fram at vi i denne delen av landet har utrolig mye spennende nyskaping på gang innenfor fornybar energi, olje og gass, IKT, helse og bioteknologi.

– Det har til tider vært vanskelig å nå fram på den nasjonale arenaen da ikke alle kjenner til den omfattende verdiskapingen som skjer her. Vi har en felles utfordring når det gjelder å bli sett og jeg håper Validé kan bidra sterkt til mer synlighet nasjonalt, sier Østebø.

Selskapets styre er konstituert med Per Ramvi som styreleder og Solveig Ege Tengesdal, Odd Torland, Siri Espedal Kindem og Hans Tore Frydnes som styremedlemmer.

Selskapet har sterke og engasjerte eiere i ryggen gjennom Rogaland fylkeskommune, Stavanger universitetssjukehus, IRIS, Nofima, Statoil, SIVA, Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark og Universitetet i Stavanger.

Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Asbjørn Jensen

Les også: 
20 millioner til innovasjon
Har hentet inn over en milliard 

Anne Cathrin Østebø.

FIKK JOBBEN: Administrerende direktør i Prekubator TTO ble tilsatt i stillingen som administrerende direktør for Validé. Foto: Asbjørn Jensen