MENY

Doktorgrad i industriell økonomi

Odd Bjarte Nilsen disputerer fredag 9. mars for Ph.D.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen ”Essays on Empirical Market Analysis using Panel Data”.

Disputasen finner sted i auditorium E-164 i Kjølv Egelands hus klokken 12.00 til 15.00. Prøveforelesningen avholdes samme sted og dag kl 10.00.

Emne for prøveforelesning er  "Recent developments in demand analysis using panel data. Provide a survey of recent studies employing panel data with different structures, in particular studies using consumer survey data."

Viktige eksportindustrier
Naturgass og lakseoppdrett er viktige norske eksportindustrier, og globalt er Norge den største leverandøren av oppdrettslaks. Derfor er ny kunnskap om forbruket av norsk naturgass og industriell produksjon av laks av spesiell interesse.

Avhandlingen benytter økonometriske panel datateknikker for å analysere etterspørsel og produksjon i de nevnte næringer. Den består av fire artikler.

I første del av avhandlingen gjøres en studie av etterspørsel etter naturgass i europeiske husholdninger, der Nilsen vektlegger viktigheten av å ta hensyn til strukturelle forskjeller mellom land. De estimerte modellene gir kvantitativ kunnskap om hvordan endringer i priser og inntekt påvirker etterspørselen etter naturgass i viktige norske eksportmarkeder.

I siste del av avhandlingen studeres den raske produktivitetsveksten i norsk lakseoppdrett. Nilsen finner at biologiske faktorer fører til sjokk og permanente forskjeller mellom regioner, men at kunnskap og teknologioverføring til en viss grad har redusert produktivitetsforskjellene.

Studiet indikerer videre at nyetablerte oppdrettsfirma drar nytte av at de kan velge den nyeste teknologien, mens de etablerte er låst til dyre investeringer i eldre teknologi. Likevel finner en at det tar tre til fem år før de nyetablerte drar full nytte av den nye teknologien på grunn av læringen som trengs i produksjonen.

Statistisk spesialrådgiver
Arbeidet er utført ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved Universitetet i Stavanger. Hovedveileder og medveileder for arbeidet har vært professor Ragnar Tveterås og professor Frank Asche ved Universitetet i Stavanger.

Opponenter ved disputasen er professor Subal C. Kumbhakar, State University of New York at Binghamton og førsteamanuensis Øystein Myrland, Universitetet i Tromsø. Leder for bedømmelseskomiteen er førsteamanuensis Benn Folkvord, Universitetet i Stavanger.

Odd Bjarte Nilsen er født i 1976 og oppvokst på Tasta i Stavanger. I 2000 tok Nilsen sivilingeniør graden i industriell matematikk ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), og i 2003 mottok han cand. merc. graden i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole.

Nilsen er for tiden ansatt som statistisk spesialrådgiver ved Universitetssykehuset i Stavanger.

Leder av disputasen er instituttleder Han Jacob Fevang, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved Universitetet i Stavanger.