MENY

Doktorgrad i IT-sikkerhet

Martin Gilje Jaatun (46) har avlagt doktorgrad ved Universitetet i Stavanger. Han har forsket på sikkerhet i kritiske IKT-systemer.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gjennomsyrer de kritiske infrastrukturene vårt moderne samfunn er avhengige av, som for eksempel bankvesenet og internettbaserte tjenester. IKT-sikkerhet er i ferd med å bli stadig viktigere for alle livets aspekter.

Jaatuns avhandling presenterer sikkerhetsløsninger fra noen slike områder, blant annet telekommunikasjon, petroleumsnæringen og luftfart. Forskningen går inn i ulike problemstillinger:

  • Hvordan kan trådløse nettverk gjøres sikre uten lange forsinkelser?
  • Hvordan bør sikkerhetsfunksjoner organiseres i kritisk infrastruktur?
  • Hvordan kan et IT-system overleve et angrep uten at angriperen får vite om det?
  • Hvordan bør man håndtere et vellykket angrep mot kritisk infrastruktur?
  • Hvor stor risiko utgjør skadelig programvare som per i dag ikke fanges opp av den mest vanlige («signatur-baserte») antivirus-mekanismen?

Avgjørende for utviklingen
Ved å bruke konkrete eksempler på angrep og ondartet kode viser han at en sikkerhetsarkitektur er nødvendig for alle sikkerhets­løsninger. Samtidig konkluderer denne forskningen med at programvaresikkerhet er i ferd med å bli avgjørende for alle typer utvikling, ikke bare sikkerhetsprogramvare.

Avhandlingen diskuterer utfordringene som sikkerhetsfolk konfronteres med når de skal overbevise kunder og andre interessenter om behovet for sikkerhet. Den fremhever nødvendigheten av å gjøre eksplisitte avveininger mellom sikkerhet på den ene siden, og kostnader, funksjonalitet og brukervennlighet på den andre.

Avhandlingen slår fast at informasjonssikkerhet er et bevegelig mål, og at sikkerhetsarbeidet er en kontinuerlig prosess som aldri kan sies å være ferdig.

Om kandidaten
Martin Gilje Jaatun er fra Stavanger, men arbeider som seniorforsker ved SINTEF i Trondheim. Avhandlingen er basert på artikler han har skrevet som en del av forskjellige SINTEF-prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og EUs rammeprogram for forskning.

Jaatun forsvarte sin Dr. Philos-grad i disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på UiS den 5. juni 2015. Avhandlingen er publisert i UiS Brage.

Martin Gilje Jaatun

Martin Gilje Jaatun