MENY

Doktorgrad i risikostyring: – Risiko eksisterer ikke

Risiko eksisterer ikke i seg selv, og kan dermed ikke måles eller beregnes objektivt. Det er den kontroversielle påstanden i doktorgradsavhandlingen til Øivind Solberg.

Risikoanalyser blir like ofte blir brukt for å tilfredsstille regelverk som med en reell hensikt om å vurdere faktisk risiko. Det er et av de viktigste funnene i doktorgradsavhandlingen «Risikoanalyse, -aksept og -styring» av Øivind Solberg, som forsvarer avhandlingen ved Universitetet i Stavanger fredag 15. november.

I arbeidet har han studert bruken av risikoanalyser i praktisk bruk i transportsektoren i Norge.

Politisk verktøy
På politisk nivå kan bruk av risikoanalyser ofte knyttes til maktbruk i konflikter, viser avhandlingen. Risikoanalyser blir gjerne brukt som verktøy for å støtte opp om egen agenda i politiske prosesser.

Solberg har også gjort en mer grunnleggende analyse av risikokonseptet i seg selv i en filosofisk forstand. Han har prøvd å komme til bunns i hvorfor det eksisterer så mange ulike fortolkninger av risikobegrepet innenfor både forskning og praktisk anvendelse av risikoanalyser.

Filosofisk perspektiv
Doktorgradsarbeidet argumenterer for at risiko ikke eksisterer i seg selv og dermed ikke kan måles eller beregnes objektivt. Den erkjennelsen vil kunne få konsekvenser for hvordan forskere tilnærmer seg risikobegrepet. Dagens forskning legger i stor grad til grunn rasjonelle beslutningsprosesser også når risiko er med i bildet.

Videre tilsier arbeidet til Solberg at beslutningstakere må ta høyde for ulike fortolkninger av risiko ved å synliggjøre forutsetningene for risikovurderingene.

Leder i helikopterselskap
Øivind Solberg er 51 år og kommer fra Vikersund. Han er utdannet flyger fra Luftforsvaret i 1983, har en bachelorgrad i automatisering fra Universitetet i Stavanger i 2002 og en mastergrad i samfunnssikkerhet ved UiS fra 2004.

Solberg arbeider til daglig som General Operations Manager i CHC Helikopter Service. Doktorgradarbeidet hans ble finansiert av Norges forskningsråds program «Risiko og sikkerhet i transportsektoren» og til dels av UiS gjennom den norske havarikommisjonen. Arbeidet ble veiledet av professor Ove Njå ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved Universitetet i Stavanger.

Foto av Øivind Solberg.

Øivind Solberg har studert risikoanalyser i praktisk bruk i transportsektoren i Norge og analysert risikokonseptet i et filosofisk perspektiv.