MENY

Doktorgrad kan gi sikrere banker

Malene Tungland Dolven (36) fra Stavanger har tatt doktorgrad i risikostyring ved UiS. Hennes avhandling inneholder bedre styringsverktøy for banker, slik at de kan redusere risikoen for tap.

Finanskrisen 2007-2010 avdekket en rekke alvorlige forhold som kan spores til usunn organisasjonskultur, blant annet i bankene.

Dolvens forskning har studert forholdet mellom risikostyring og organisasjonskultur og utviklet en metode for måling av organisasjonskultur som utgangspunkt for systematisk forbedring.

Etter finanskrisen har mange satt fokus på risikostyringen av bankenes forretningsprosesser. Formålet med doktorgradsarbeidet har vært å etablere et sett metoder og verktøy med utgangspunkt i erfaringer fra andre industrier.

Dialog med fem banker
Blant annet har Dolven utviklet et nytt rammeverk for risikoidentifikasjon, som bruker grafiske fremstillinger for å skape kreativitet.

Doktorgradsarbeidet har foregått i tett dialog med fem store banker, og bruken av metodene har vist seg å fremme risikobevissthet, skapt økt innsikt i hvordan tapshendelser inntreffer og samtidig bidratt til forbedring av bankenes arbeidsprosesser.

Arbeidet som presenteres i avhandlingen kan bidra til å løse noen av de utfordringer industrien står overfor knyttet til styring av operasjonell risiko. I tillegg til direkte bidrag til arbeid med å redusere og kontrollere risikoeksponering, er verktøyene samtidig utformet for å skape bevissthet og økt forståelse av operasjonell risiko.

Om doktoranden
Malene Tungland Dolven er 36 år og kommer fra Stavanger. Hun er til daglig ansatt som rådgiver i firmaet Combitech AS. Dolven har tidligere tatt en sivilingeniørgrad fra NTNU, og den 13. mai disputerte hun til ph.d.-graden i risikostyring ved Universitetet i Stavanger.

Avhandlingen har tittelen «Bidrag til videreutvikling av operasjonell risikostyring. Forbedring av forretningsprosesser gjennom styring av operasjonell risiko og organisatorisk læring». 

Malene T. Dolven, phd i risikostyring

Malene T. Dolven